Kan bli bättre på källsortering

Bara hälften av åtvidabergarnas matavfall hamnar i gröna påsen

Åtvidabergarna måste bli bättre på att slänga sitt matavfall i gröna påsen. Den slängs sedan i vanliga soporna och blir till biogas.

ÅTVIDABERG (LT)

Förra våren infördes den så kallade gröna påsen i Åtvidaberg. När kommuninvånarna slänger sina matrester i påsen tas de om hand och omvandlas till biogas som sedan används… som fordonsbränsle och biogödsel. En plockanalys av hushållens sopor visar dock att det finns stor förbättringspotential.

I Sverige är vi alla skyldiga att sortera vårt avfall. På så vis kan det återvinnas och bli till nya produkter, i stället för att eldas upp. För att inte jordens resurser ska ta slut så måste vi hjälpas åt och göra miljömedvetna val i vardagen, till exempel genom att källsortera.

Förra året infördes gröna påsen för matavfall. Förutom det så har Åtvidabergs Vatten & Renhållning tagit fram både miljöstationen Matilda för mindre farligt avfall och en sorteringsguide som skickats ut till alla hushåll i kommunen, för att göra det enklare att sortera rätt.

Därtill har omskyltning med nya nationella symboler också införts på Korshults återvinningscentral för att det ska bli lätt att göra rätt.

Innan sommaren genomfördes en plockanalys av hushållens sopor. Syftet är att få svar på frågor hur mycket avfall, förpackningar, tidningar, farligt avfall samt elektronik som finns kvar i hushållsavfallet, samt hur mycket avfallet är felsorterat och hur stor andel utsorterat matavfall som lagts i gröna påsen.

Resultatet kan användas som underlag vid exempelvis information till abonnenter om hur hushållens avfall fungerar idag och hur den kan förbättras. Resultatet av plockanalysen visar bland annat att det är många som fortfarande inte slänger matavfall i gröna påsen. Nästan hälften av matavfallet hamnar någon annanstans. Det motsvarar cirka 500 ton per år som förbränns i stället för att rötas och bli till biogas och biogödsel.

Det förekommer också mycket löst material i soptunnan som inte lagts i någon påse. Även svarta sopsäckar finns ihop med hushållens avfall, vilket inte är tillåtet. Andra färger går bra, men inte svart eller mörkare grå enligt renhållningsordningen.

Däremot har farligt avfall minskat i soptunnan, bland annat tack vare miljöstationen Matilda som ställts upp på återvinningsstationerna i kommunen. Matilda gör det lättare för hushållen att kunna slänga mindre farligt avfall, i stället för att åka till återvinningscentralen med detta.

Resultatet visar också att det fortfarande är en stor andel i hushållens avfall, en fjärdedel, som inte ska vara i soptunnan. Det är producenternas material som till exempel tidningar och förpackningar av papper, plast, glas och metall som ska lämnas på återvinningsstationerna. Även porslin slängs i soptunnan, det ska sorteras som betong och lämnas på återvinningscentralen.

– Avfallshanteringen är en viktig pusselbit för att nå ett hållbart samhälle och för att minska miljöpåverkan. Mycket av det avfall som hamnar i soptunnan ska inte alls vara där, eller sorteras på ett felaktigt sätt. Sammantaget leder det till både onödiga och ökade kostnader för verksamheten, och i slutändan drabbar det även våra kommuninvånare. Vi får även svårare att nå kommunens mål för ett hållbart samhälle, säger Johan Gustafsson, VD för Åtvidabergs Vatten & Renhållning.

Utöver plockanalysen har Åtvidabergs Vatten & Renhållning under hösten gjort fler saker för att förbättra sophanteringen. Miljöbilen har som vanligt under vår och höst varit ute och samlat in hushållens farliga avfall. Där kan man enkelt och gratis lämna farligt avfall som rester av färg, lim, lösningsmedel, penseltvätt, oljor, syror, alkalier, bekämpningsmedel, småelektronik, batterier och glödlampor.

Vill man komma i kontakt med Åtvidabergs Vatten & Renhållning så har de sedan den 1 oktober utökat kundtjänstens öppettider. De nya öppettiderna är vardagar klockan 09.00-11.30 och 13.00-14.00.

Från och med den 7 september har Åtvidabergs Vatten & Renhållning även en ny app. Den är framtagen för att göra det lättare för medborgarna att få information om öppettider, driftinformation, nyheter och annan viktig information. Där finns även sorteringsguiden som gör det enklare att sortera rätt. Nytt är också att man kan lämna sin vattenavläsning direkt i appen och lägga till sin adress för att få meddelande om nästa hämtdag av sina sopor, med mera. Appen heter Åtvidabergs Vatten & Renhållning och kan laddas ner både till Iphone och Android.

Slutligen har kommunens föreskrifter för avfallshantering revideras. Den nya lagstiftningen för 2022 innebär att kommunen kommer att ta över ansvaret för tidningsinsamlingen från FTI. Mer om detta finns att läsa på kommunens webbplats.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share