Kanalens första 150 år visas upp

Utställning om Kinda kanal i Gamla Linköping

I år är det 150 år sedan Kinda kanal invigdes. Det firas med en utställning i Gamla Linköping.

LINKÖPING (LT)

I år fyller Kinda kanal 150 år och under jubileumsåret visas en utställning om den jubilerande vattenvägen i Gamla Linköping. Med hjälp av gamla och nya fotografier får besökarna ta del av kanalens historia.

Kinda kanal är den vackra vattenled som rinner genom Östergötland, från Åsunden i söder till Roxen i norr. Här har båtar, via 15 handmanövrerade slussar, fraktat såväl gods som människor i 150 år.

Kanalen fick stor betydelse för Linköping som industrioch hamnstad, och idag är kanalen ett viktigt turistmål. Nu kan Linköpingsbor och andra lära sig mer om Kinda kanal genom den utställning som visas i Domprost Elfs stall på Hovslagaregatan 3 i Gamla Linköping fram till den 31 oktober.

Att Kinda kanal fyller 150 år under 2021 har märkts på flera olika sätt. Jubileumsåret började med att Vinterljus var förlagt till Kinda kanal och dessutom manifesterades starten av jubileumsåret med en ljuspaddling med kajakister från Linköpings Kanotklubb och Linköping kajak.

Den sista tiden har även Linköpings kommun gjort en rad insatser för att rusta upp och lyfta miljön längs kanalen. Bland annat har man anlagt 7,5 km nya gång- och cykelvägar, renoverat broar, anlagt nya bryggor och badplatser, rustat upp parker och skapat fisklöpet på Nykvarnsholmen.

För tillfället pågår en omfattande upprustning av en stor del av kanalens kajer. Under tiden får man gå på en lång, nybyggd träbro mitt i vattnet, vilket faktiskt är ytterligare en anledning att besöka Kinda kanal. Och dessutom började utställningen “Kinda kanal 150 år” att visas i Gamla Linköping i början av sommaren.

Kinda Kanal är öppen från mitten av maj till mitten av september och har en total nivåskillnad på 52,5 meter. Längden är 80 kilometer varav 6 kilometer grävd kanal. Kanalen har 15 slussar och kan ta båtar upp till 24 x 4,5 meter.

Redan vid 1700-talets mitt fanns det planer på att anlägga en kanal mellan södra Östergötlands skogsbygder och Linköping, i första hand för att förse centrala Östergötland med timmer men även spannmål och andra jordbruksprodukter. Grundförutsättningarna var goda eftersom man till stor del kunde dra nytta av Stångån och det sjösystem med sjöarna Stora Rängen, Järnlunden och Åsunden som förbinder Linköping i norr med Kindabygden i söder. Endast på ett fåtal platser behövde man gräva kanaler samt anlägga slussar.

Kanalen började byggas 1865 och öppnades för trafik 1871. På grund av det utbyggda järnvägsnätet och senare även utvecklingen av bilar och vägar hade kanalen dock en ganska kort blomstringstid, och från 1947 och framåt har Kinda kanal främst använts för turism och fritidstrafik.

På utställningen kan man bland annat lära sig om Linköpings första hamn som stod klar 1843 vid Nykvarn för att sedan flyttas närmare stadskärnan när kanalen stod klar.

Man kan även läsa om Hovby brygga, Horns brygga och Tannefors slussar. Det berättas om sluss- och brovaktarbostäder, båtvarvet i Hjulsbro och om Rimforsa kanal.

Vill man veta mer om Kinda kanal efter att ha sett utställningen kan man köpa böckerna “Kinda kanal och Linköpings hamn” del ett och två av Joakim Johansson i Gamla Linköpings besökscenter. Och så bör man såklart även uppleva kanalen själv, förslagsvis genom en kanaltur med M/S Kind.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share