Kilometerskatten mot landsbygden

Nyligen framkom det att regeringens egen utredning arbetar med ett förslag på kilometerskatt på 24 kronor per mil. Det är en oacceptabel skatt på avstånd som slår extra hårt mot jobb och företagande på landsbygden.

Nyligen framkom det att regeringens egen utredning arbetar med ett förslag på kilometerskatt på 24 kronor per mil. Det är en oacceptabel skatt på avstånd som slår extra hårt mot jobb och företagande på landsbygden.

En av stridsfrågorna i valrörelsen var socialdemokraternas planer på en kilometerskatt på tung trafik. Från Alliansens sida varnade vi för vad det skulle kunna innebära för jobb och livschanser på landsbygden. Direkt efter valet verkade planerna köra i diket till följd av lagtekniska och andra problem, men regeringen gav sig inte och nu är en utredare på väg att slutföra ett förslag till en skatt på 24 kronor per körd mil. En sådan skatt skulle allvarligt försämra konkurrenskraften för viktiga exportnäringar och göra det dyrare att leva på landsbygden. Skatten kan med fog kallas en krigsförklaring mot svensk landsbygd. Stefan Löfvens politik drabbar även på andra sätt människor och företag på den svenska landsbygden. Genom att höja bensin- och dieselskatten samt föreslå en flygskatt ser regeringen till att försämra möjligheterna för tillväxt utanför Stockholms innerstad. Främst är det dock den planerade kilometerskatten för lastbilar som är skadlig för transportberoende näringar runt om i Sverige. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning publicerad i papperstidningen 160819

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share