Konferenslokaler hyrs in till gymnasieeleverna

Linköpings kommun planerar att hyra konferenslokaler i Linköping konsert och kongress för att få mer plats till eleverna på gymnasiet. Bild: VISIT LINKÖPING & CO

Linköpings kommun planerar att hyra konferenslokaler i Linköping konsert och kongress för att få mer plats till eleverna på gymnasiet. Tanken är att gymnasieeleverna ska kunna vara i… konferenslokalerna under hela vårterminen – detta för att undvika distansundervisning.

Alla beslut och tillstånd som krävs är ännu inte klara, men tanken är att konferenslokaler i Linköpings konsert och kongress ska kunna användas som klassrum från slutet av januari till och med juni 2021.

– Jag ser det som en mycket bra lösning under våren. Det är positivt att vi kan samverka. Vi behöver lokaler för att minska trängseln och Linköping konsert och kongress har lägre beläggning än normalt på grund av pandemin, säger Åsa Wennergren (L), ordförande i bildningsnämnden.

Just nu har så gott som samtliga gymnasieelever undervisning på distans – detta efter att Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer. För att så snabbt som möjligt kunna återuppta den normala undervisningen så har Linköpings kommun undersökt om det finns lokaler i närheten av Katedralskolan, Berzeliusskolan och Folkungaskolan som skulle kunna användas.

Linköping konsert och kongress har kapacitet att servera lunch till cirka 1 000 elever och undervisningslokaler bör kunna ordnas för cirka 300 elever. För eleverna betyder detta minskad trängsel och därmed minskad risk för smittspridning.
– Det här är en mycket bra lösning för vårt behov av lokaler eftersom det är nära till skolorna, säger Åsa Ridne, skolchef i Linköpings kommun.

För det kommunägda bolaget Visit Linköping, som driver Linköping konsert och kongress, innebär det att de måste boka om några kunder, men på grund av pandemin är beläggningen under våren lägre än normalt.
– Om våra konferenslokaler och vår restaurang kan göra nytta för att minska trängsel och smittspridning i gymnasieskolorna tar vi självklart vårt ansvar och medverkar till det. På kvällar och helger kommer vi att kunna erbjuda konserter på Linköping konsert och kongress för Linköpingsborna så fort restriktionerna tillåter och vi kommer också att kunna arrangera exempelvis galor och stora middagar, säger Johan Rustan, vd på Visit Linköping.

Visit Linköping kommer nu arbeta för att hitta alternativa lösningar för kunder som har bokat konferenser i Linköping konsert och kongress under första halvåret 2021.

Förutom att Linköpings kommun hyr lokaler i Linköping konsert och kongress så kommer de paviljonger som redan finns vid Katedralskolan att användas under vårterminen. De sattes upp för att skolans ventilationssystem skulle byggas om, men kommer nu att användas lite längre än vad som var tänkt från början.

Share