Konkurrensverket ber regeringen om hjälp

Biljettförsäljningen måste komma igång för alla tågbolag

SJ har vägrat sälja biljetter från bland annat Saga Rail, därför har företaget anmält SJ till Konkurrensverket.

LINKÖPING (LT)

Konkurrensverket har i nästan ett års tid utrett en klagan över SJs vägran att sälja Saga Rails biljetter. Nu ber man att regeringen ska ingripa för att skapa en fungerande öppen tågmarknad. I Östergötland är tåg på fredagar och söndagar mellan Stockholm och Linköping (med uppehåll i Nyköping och Norrköping) berörda.

Saga Rail erbjuder billiga tågresor vid veckoslut. SJ säljer nästan alla tågbiljetter i Sverige och säljer förutom egna biljetter också cirka 40 externa företags biljetter.

SJ har vägrat sälja biljetter från två tågbolag, ett av dem är Saga Rail, därför anmälde därför företaget SJ till Konkurrensverket.

Konkurrensverket har nu kommit med sitt ställningstagande där man menar att regeringen måste ingripa för att få till stånd en fungerande tågmarknad i Sverige. Konkurrensverket inleder sin rapport med: ”Konkurrensverket har i sin tillsynsverksamhet observerat att förhållandena avseende försäljning av biljetter för resor med kommersiell persontågtrafik skapar barriärer för inträde och expansion”.

Man konstaterar vidare att ”Konkurrensverkets utredning har visat att SJ:s onlinekanaler är de i särklass viktigaste försäljningskanalerna för de aktörer som fått tillträde till dessa”. Det gäller alltså också de externa kommersiella företag som SJ säljer.

Man avslutar sin analys av nuläget med: ”Det saknas, enligt Konkurrensverkets bedömning, ännu nio år efter omregleringen, konkurrenskraftiga alternativ till SJ, med något undantag, på den nationella kommersiella tågmarknaden. Konkurrensverket kan konstatera att avsaknaden av försäljningskanaler som utgör konkurrenskraftiga alternativ till SJ:s online-kanaler sannolikt höjer barriärerna för inträde och expansion på den kommersiella persontågsmarknaden.”

När det gäller vad som ska göras menar man: ”Om Konkurrensverket, med stöd av 3kap.1§KL, skulle ålägga SJ att låta vissa andra kommersiella tågtrafikoperatörer få möjlighet att sälja biljetter via SJ:s onlinekanaler, skulle ett sådant ingripande riskera att cementera den starka position som SJ:s ickeoperatörsneutrala försäljningskanaler har. Ett sådant ingripande hade riskerat att i otillräcklig grad undanröja SJ:s konkurrensfördelar. Konkurrensverket bedömer därför att ett sådant ingripande riskerar att vara otillräckligt för att uppnå väl fungerande konkurrens”.

Konkurrensverket menar därför att regeringen ska ingripa för att säkerställa att en fungerande marknad för tågtrafik kommer till stånd i Sverige.

Dåvarande näringsministern Mikael Damberg lovade också i en interpellationsdebatt i riksdagen att SJ skulle följa Konkurrensverkets direktiv.
– Vi på Saga Rail är mycket glada för att Konkurrensverket så tydligt förklarar att man ser på denna fråga på samma sätt som vi gör. Nu hoppas vi bara att spelreglerna snarast utformas så att vi kan komma ut och erbjuda resor i vårt rosa tåg till alla de som vill åka trevligt, klimatsmart och billigt, säger Mats Nyblom, styrelseordförande Saga Rail.

Share