Länstidningen – ett familjeföretag

Länstidningen Östergötland AB ägs och drivs av Gunilla Norlén (bilden nedan) genom hennes företag Kurirengruppen i Sverige AB. Andreas Norlén, hennes son, har varit engagerad i familjeföretaget till och från sedan starten 1993. Länstidningen förvärvades 2005.

I augusti 1993 startade Gunilla Norlén gratistidningen Söndags-Kuriren. Från början täckte tidningen Motala och Vadstena kommuner, men efter några år distribuerades den i 116 000 ex varannan vecka till alla hushåll i Linköping, Motala, Vadstena, Mjölby, Ödeshögs och Boxholms kommuner (tätorter och landsbygd), Askersunds tätort, delar av Askersunds södra landsbygd samt till företag i Tranås. Sedermera tillkom även systertidningen Fredags-Kuriren.

Gunilla lade hela tiden stora resurser på Kurirentidningarnas redaktionella innehåll, som, enligt hennes uppfattning, skulle vara lokalt förankrat och egenproducerat i så stor utsträckning som möjligt. ”Hemma hos-reportage” varvades med temasatsningar och artiklar om privatekonomi, intressanta människor och mycket mer. Man kunde aldrig köpa en artikel i Kuriren, utan redaktionen förbehöll sig rätten att själv välja vad man ville uppmärksamma.

I januari 2007 såldes Kurirentidningarna till ett annat företag i branschen, Tidningsbolaget Trean AB. Tidningarna slogs samman med tidningen Trean och blev Östgötatidningen. Nu äger hon därför endast Länstidningen Östergötland.

Oktober 2005 var en händelserik månad för företaget. För det första kompletterades Söndags-Kuriren med en ny gratistidning, Fredags-Kuriren, som utkom de veckor Söndags-Kuriren inte gavs ut, dvs varannan vecka. För det andra förvärvade företaget Länstidningen Östergötland av Centerpartiet i Östergötland. Länstidningen är en prenumererad tidning som kommer ut till läsare över hela länet en gång i veckan. Redaktionellt är den inriktad på att vara en tidning för hela Östergötland, med särskild inriktning på att skildra den moderna, östgötska landsbygden och dess människor.

Länstidningen startades för 1948 och Gunilla tycker det känns spännande att få vara med och förvalta det kulturarv den utgör. Tidningens politiska färg är även fortsättningsvis centerpartistisk och Centerpartiet skriver tidningens ledare, men på redaktionell plats är ambitionen förstås att bedriva en objektiv journalistik. Läs mer om Länstidningens historia under fliken Historik och om Länstidningen av idag under fliken Hela Östergötlands landsbygd.

Den 29 april 2010 förvärvade Kurirengruppen även Värmlandsbygden, Länstidningen Östergötlands värmländska motsvarighet, som gavs ut av Värmlandsbygdens tidningsförening, en ideell förening som är Centerpartiet närstående. Även Värmlandsbygden – som nu har bytt namn till Länstidningen Värmlandsbygden – startades 1948 som en centerpartistisk tidning. Även Värmlandsbygden har fortsatt centerpartistisk ledare, men bedriver objektiv journalistik på redaktionell plats.

Share