Lärorik kurs om bränder

Släck inte en brinnande kastrull med vatten. Det kan bli så här. Brandmannen Rickard Johansson demostrerade.

KINDA (LT)

Det har genom Växtkraft Kinda getts en kurs i grundläggande brandkunskap för företagen. Kursen är upplagd så att man har teori och därefter praktiska övningar. Vid det här aktuella tillfället fortsatte dagen senare med hjärt-lungräddning.

Medlemmar i Växtkraft Kinda har möjlighet att önska kompetensutbildning som Växtkraft kan anordna eller hjälpa till att anordna.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170407

Share