Målarglädje på julmarknad

Bodil Sønderland har alltid haft det konstnärliga i olika former med sig i livet. Motiven på hennes keramikreliefer är oftast från östgötska miljöer.

LINKÖPING (LT)

I år gästades julmarknaden på Kornettgården av Bodil Sønderland som sålde tavlor med östgötska motiv. Hennes mamma växte upp på den här gården. Bodil är ursprungligen från Norrköping men är sedan slutet av 1970-talet bosatt i Norge.

På Kornettgården hölls som vanligt en mycket trevlig julmarknad.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171208

Share