Manifestation för Boetbarnen

Manifestation för Boetbarnen

Manifestation för Boetbarnen

ÖDESHÖG (LT)

Plötsligt och till synes oväntat beslutar den nämnd, som i Ödeshög har fått namnet SOL, fast på engelska, att elever vid Boets skola ska flyttas till Fridtjuv Bergskolan snarast. Tre ledamöter i socialoch utbildningsnämnden (SUN) begär ett extra sammanträde för att behandla ärendet på nytt. Beslutet ändras till att elever vid Boets skola flyttas temporärt till Fridtjuv Bergskolan om situationen så kräver. Den politiska oenigheten är stor i denna fråga. I nämndens senaste beslut röstar moderater, socialdemokrater och ledamoten i Ödeshögspartiet för beslutet medan Centern och Kristdemokraterna är emot. Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM Fortsättning publicerad i papperstidningen 151106

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share