Maskinen gör hela jobbet

Anders Johansson i skördaren kör in i beståndet.

Framtiden behöver fler skickliga skördarförare

MORMORSGRUVAN (LT)

Länstidningen besökte en pågående avverkning i närheten av Mormorsgruvan utanför Åtvidaberg. Fröjerums Skogsavverkning, som utför all mekaniserad

Linus Korsfeldt.

avverkning åt Baroniet Adelswärd AB, fanns på plats i ett lövdominerat bestånd med en naturvårdsgallring. Syftet med besöket där var…

Text och bild: Klas-Göran Wennerström

Share