Musik på hembygdsberget

[caption id="attachment_7229" align="alignleft" width="584"] Claes Lindh uppe på stenen, ledde allspelet och inledde spelstämman som sig bör med Lindeskogs gånglåt.[/caption]

RINGARUM (LT)

Alldeles som traditionen bjuder så öppnades spelstämman med Lindeskogs gånglåt. Denne spelman som bodde alldeles intill Hembygdsberget och skänkte området till Ringarums hembygdsförening i början av 1930-talet. Genom att musiklärarna Magnus Larsson och Roland Engdahl var på plats med sina unga förmågor så sänktes medelåldern bland de medverkande betydligt. Text och bild: HANS ANDERSSON Fortsättning publicerad i papperstidningen 170707

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share