Mycket att berätta om Idhult

Lasse Schedenborg berättade om byn Idhults historia och Urban Eriksson (längst till höger) guidade bland naturreservatets växter. I bakgrunden syns fornborgen Borgkullen.

BJÖRKFORS (LT)

Naturreservatet Idhult i Björkfors är kanske mest känt för orkidén Adam och Eva som blommar på klippängen under försommaren. Men detta reservat har mycket annat att berätta – både om natur, kultur och människans hårda slit för brödfödan. Om detta har man kunnat få lära sig mer under guidningar av två Idhultsbor. Text och bild: JAN HULTMAN Fortsättning publicerad i papperstidningen 170616

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share