Mycket jobb kvar efter spruta två

Ett förändrat samhälle – och kanske ibland till det bättre

Jag har i dagarna fått min andra spruta mot Coronaviruset. Den första sprutan kände jag inte av alls, men den andra gav en annan upplevelse. Efter två dagar med influensakänsla i… kroppen är jag nöjd med att snart ha så gott motstånd i kroppen som det går mot detta eländiga virus.

Vi kan se att dödstalen gått ner under våren och sommaren, men vi behöver kämpa ett tag till för att få även den yngre generationen att vaccinera sig. Det som gör mig väldigt orolig är att vi släpper på för mycket, för fort.

Många har nu vant sig vid att sätta på ett munskydd vid trängsel, att hålla ett vettigt avstånd eller att kolla på dörren till den affär man vill gå in i hur många man får vara där. De enkla sakerna som inget kostar som gärna skulle fått uppmuntrats vara kvar även från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

Vi har i många år talat om folkhälsan, om psykisk ohälsa, om suicidfall som ökat, om olika narkotikapreparat som ändras med ett litet uns för att inte vara olagliga. Ett stort arbete utförs hela tiden med dessa svåra frågor, både inom region och kommun. Länsstyrelsen har också ett ansvar i vissa av dessa angelägna punkter. Nu får vi helt nya utmaningar att arbeta med inom regionen, kommun och vår sjukvård.

Vi ser redan nu hur människor får svår postcovid. Det innebär att man kan få svåra symtom eller nya symtom sent efter att man haft covid.

Men vissa får långvariga eller allvarliga symtom och behöver utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning. Det är ännu svårt att säga hur många patienter det gäller, men klart är att hälso- och sjukvården kommer att påverkas och behöver planera för dessa patienter.

Socialstyrelsen har skrivit ett stöd till beslutsfattare och vårdpersonal. Just för kvarstående eller sena symptom efter covid -19. Här måste vi gemensamt i kommun och region sätta människorna i första rummet, även här stämmer vår (C)-devis – att ge människor kraft.

Vi kommer att få lära oss att leva ett annorlunda liv, som inte behöver vara sämre. Att tänka på avstånd och kanske inte kramas lika mycket. Vi har redan hittat många nya sätt att hälsa på varandra.

Det viktigaste är att vi hittar flera nya sätt att träffas socialt. Att alla kan komma till tals även om vi inte alltid kan ses fysiskt. Att vi inte prutar på demokratin och alla människors lika värde.

Vi som har möjlighet att välja var vi vill gå eller vara, bör tänka på våra medmänniskor, speciellt vår vårdpersonal. De har slitit en mycket lång tid och behöver återhämtning.

De flesta ropar efter högre lön. Givetvis ska lönen spegla arbetsinsatsen, men nog så viktigt är tid för återhämtning, samtal för de som behöver och vill.

Vi kan alla hjälpa till för att vi ska lyckas med detta! Ett stort tack till all vårdpersonal!

Birgitta Gunnarsson
Ordförande Centerpartiet Östergötland

Share