Nästa etapp börjar ta form

Mycket är gjort men mycket återstår fortfarande att göra med väg 35

Ombyggnationen kommer att korta restiden och öka framkomligheten, säger Trafikverket.

ÅTVIDABERG (LT)

Arbetet med väg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping rullar på enligt planerna. Just nu pågår stora arbeten mellan Björkåkla och Sandtorpet, vilket få trafikanter på sträckan kan ha missat. Trafikstörningarna har dock varit få trots den omfattande ombyggnaden.

Det är inget litet arbete som sker med väg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping. Det började våren 2019 och kommer enligt planen att pågå till hösten 2025.
– Väg 35 mellan Linköping och Västervik är lika viktig för arbetspendling och godstransporter som för fritidspendling mellan Linköping och kusten. Vi vill förbättra trafiksäkerheten, öka framkomligheten och bidra till att stärka kollektivtrafiken, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Den första sträckan, mellan Björkåkla och Hackefors, blev färdigbyggd i juni 2020. I våras började arbetet med nästa etapp som går mellan Sandtorpet och Björkåkla. Sträckan är cirka åtta kilometer och uppgiften är att bredda vägen och göra en mittseparering med mitträcke. Byggnationen kommer att pågå till och med oktober 2022.

Genom ombyggnationen möjliggörs trafik i tre körfält, en så kallad 2+1 väg där omkörningsmöjligheterna varierar mellan norrgående och södergående trafik.

Det görs säkerhetsåtgärder i flera korsningar, där man anlägger åtta vändöglor och anpassar ett antal korsningar för att i första hand undvika vänstersväng.

Vägens läge eller profil justeras även på vissa kortare sträckor. Utöver vägen kommer man att bygga klart gångoch cykelvägen som är påbörjad från Hackefors och som ska gå hela vägen till Vårdsbergs kors.

Syftet med projektet är bland annat att förbättra trafiksäkerheten på sträckan och förbättra framkomligheten för både kollektivtrafiken, bilister och cyklister. Trafiksäkerheten bedöms öka markant för såväl korsande och svängande trafik som för pendlartrafiken.

Total kostnad för alla etapper mellan Rösten och Hackefors är cirka 315 miljoner. Hastigheten kommer bli 100 kilometer i timmen på stora delar av sträckan mellan Rösten och Hackefors, vilket är högre än dagens hastighetsgräns.

Efter arbetet med sträckan mellan Björkåkla och Sandtorpet kommer den sista etappen att påbörjas sommaren 2022. Den sträckan går från Rösten vid Grebo till Sandtorpet och kommer att avslutas hösten 2025.

– Vi ber att ni passerar vägarbetsplatsen med försiktighet. Respektera skyltningen och anpassa hastigheten tack, hälsar Trafikverket.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share