Nyinvigning på stadsmuseet

Uppmärksammade ”Medlöperi och motstånd” har öppnat igen

Ellika Kyndel berättar om den motståndsrörelse som fanns i Norrköping vid tiden.

NORRKÖPING (LT)

Under sommaren nyinvigdes utställningen “Medlöperi och Motstånd” på Norrköpings stadsmuseum av landshövding Carl Fredrik Graf. Den uppmärksammade utställningen… har utökats med material som bygger på de hot och det stöd som museet fått under det gångna året.

Tidigare i år utsågs Norrköpings Stadsmuseum till Årets museum 2021. I motiveringen nämndes bland annat följande: “Norrköpings stadsmuseum engagerar och inspirerar genom sitt sätt att låta museet vara en självständig röst i vår samtid”.

En bidragande faktor till utmärkelsen var utställningen “Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping förr och nu” som fick stor uppmärksamhet under det gångna året. Dels var det en intressant utställning som drog många besökare, men det blev också turbulens med hotfull stämning, politiker som lade sig i innehållet och ett obehagligt intresse från den högerextrema kanten.

Utställningen berättar om de nazistiska rörelserna i Norrköping under 1930-talet och andra världskriget samt lyfter fram de som valde att göra motstånd. Det är berättelsen om medlöparna, motståndarna och några av de flyktingar som kom till Norrköping under andra världskriget.

Man belyser även frågor kring främlingsfientlighet i vår samtid. Utställningen är producerad av Norrköpings stadsmuseum i samarbete med forskaren och författaren Johan Perwe.

Under sommaren har det varit nyinvigning av utställningen. Den nya delen innehåller berättelsen om Karl Blutau som tvingades fly Tyskland på grund av den nazityska regimens jakt på homosexuella.

Här finns också de reaktioner och tidningsartiklar som följde på den debatt som utställningen väckte våren 2020. Och här finns kärleksbombningen som museet mottog samt de antisemitiska budskapen som placerades utanför. Efter en presentation av museipedagog Ellika Kyndel berättade museichef Maria Jönsson om dramatiken under det gångna året.
– Inte sedan vi visade Elisabeth Ohlsons “Ecce homo” för över 20 år sedan har vi haft ett museum som varit så utsatt.

Sedan var det dags för Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf att officiellt inviga den nya delen av utställningen med orden:

– Museet kan ha många olika funktioner men en utmaning är att både vara relevant i sin samtid och samtidigt kunna spegla historien. Och kan man förena de två komponenterna med att dessutom presentera en framtidsspaning på något sätt då tror jag man får nyfikna besökare.

– Den tidigare utställningen väckte reaktioner, både positiva och negativa. Det som jag tycker känns viktigt och angeläget är att lyfta det mod som museet nu har visat genom att utveckla och ta den här utställningen ett par steg till. Det är väldigt relevant att göra det 2021. I år är det hundra år sedan demokratin i Sverige föddes. Demokratin är den styrelseform som har skapat frihet och välstånd i vårt land och vi behöver göra vad vi kan för att värna vår demokrati. Och ett sätt är att påminna om vilka krafter som historiskt sett har verkat i antidemokratisk riktning. Jag hoppas att den här utställningen på Norrköpings stadsmuseum ska leda till ett ökat intresse för de värden på vilka demokratin vilar. Och med de orden förklarar jag utställningen invigd!

Därefter fortsatte invigningen med att författaren och forskaren Johan Perwe höll ett föredrag om Karl Blutau. “Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping förr och nu” kommer att visas på Norrköpings stadsmuseum fram till 2 oktober 2022.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share