Nytt bygge börjar ta form

Nya höghuset Facklan växer fram i Motala

15 våningar med utsikt över Vättern. Facklan förändrar Motalas skyline. Bild: WHITE ARKITEKTER

MOTALA (LT)

I början av 2023 beräknas höghuset Facklan stå klar och bli ett landmärke för norra Motala. Det blir ett rejält bygge på hela femton våningar med ett café högst upp där besökarna får finfin utsikt över Vättern.

I våras gick bygglovet igenom och i slutet av april togs det första symboliska spadtaget för Bostadsstiftelsen Platens bygge av höghuset Facklan. Huset ska bli 15 våningar högt och kommer innehålla 64 lägenheter från ett till fem rum och kök.

Högst upp kommer det finnas en takterass för hyresgästerna och på plan 14 byggs en offentlig lokal som kan hyras ut till exempelvis bistroverksamhet.

Kvarteret Facklan är Platens äldsta område och har cirka trehundra lägenheter. Facklan byggdes före standardiseringens tid. I dag är dock samtliga lägenheter helrenoverade och uppfräschade utan att den ursprungliga originaliteten gått förlorad. Det är femton minuters promenad till såväl centrum som Varamon, och gårdarna är bilfria med mycket grönska och rymd.

– Det var här i kvarteret Facklan som vi startade bostadsutvecklingen på 1950- talet. Nu bygger vi vidare med nya visioner om ett modernt boende och en utveckling av hela kvarteret med fler bostäder. Det känns spännande att få bygga Motalas högsta hus som blir ett nytt landmärke. Tillsammans bygger vi Motalas framtid, säger Daniel Starkengren, styrelseordförande i Bostadsstiftelsen Platen.

Det nya höghuset uppförs i 15 våningar och redan från våning sju får de boende utsikt över Vättern. På plan 14 och 15 skapas lokaler med egen entréhiss, som exempelvis kan hyras ut till en bistroverksamhet. Det nya huset samspelar med tidigare bebyggelse och får en tegelfasad i tre olika kulörer.

Huset miljömärks enligt Svanen och får låg energianvändning, vilket bidrar till låga drifts- och underhållskostnader. Ett parkeringsgarage med 36 platser i två plan, delvis under mark, kommer att byggas inne på gården. Byggstart är planerad under första kvartalet 2021 och huset beräknas vara klart i början av 2023.

Uppdraget ingår i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Bostadsstiftelsen Platen som inleddes i augusti 2017 gällande nybyggnadsprojekt i och runt staden. Tidigare har 80 nya bostäder uppförts i projekten Gamla stan, etapp 1 och 2.
– Vårt långsiktiga samarbete i partnering ger goda förutsättningar för ett tredje framgångsrikt projekt. Huset byggs med prefabricerad stomme i betong. Ytterväggarna kläs med tegel på fabrik och fönstren sitter på plats vid leverans. Detta ger en effektivare och mindre väderkänslig byggprocess med mindre spill och att huset kan uppföras utan fasadställning, säger Marcus Sandlund, affärschef NCC Building Sweden.

Gestaltningen står arkitektbyrån White för. De viktigaste aspekterna i gestaltningsarbetet har varit att utforma bostäder som tar tillvara på det fantastiska läget med utsikt över Vättern, Motalas historiska stadskärna och Motala ström och samtidigt skapa en byggnad som fungerar i och bidrar till den befintliga närmiljön.
– Jag är väldigt glad att projektet genomförs med tegelfasader. Georg Varhelyis femtiotalslameller i gult tegel får med höghuset en ny kompis som inte är så främmande som man först kan tänka. Efterkrigstidens modernistiska bostadsområden var ofta utformade med en hög byggnad i centrum och så blir det nu i efterhand även här. Ambitionen har varit att gestalta en dominerande byggnad som upplevs som slank och självklar i stället för stor och klumpig, säger Anders Ejdeholt, ansvarig arkitekt på White som även står för landskapsgestaltning och belysningskoncept.

– Det som tidigare var några undanskymda närbutiker och ett outnyttjat grönstråk ska nu markeras med ett högt bostadshus med vattenutsikt som bidrar till ett levande lokalcentrum och en utvecklad park. Cafélokalen högst upp i byggnaden kommer att lysa symboliskt likt en fackla. Den blir kronan på verket och innebär att det unika huset och dess fantastiska utsikt kommer alla Motalabor tillgodo, säger Maria Getell på White Arkitekter.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share