Nytt längs strandpromenaden

Hus trästomme och restaurangtorg med utsikt över ån

Så här kommer det nya huset se ut från Drottningbron. Illustration TMRW

LINKÖPING (LT)

Nyligen invigdes det nya landmärket LINK Business center och flera bostadshus är också redan på plats. Nästa projekt i utvecklingen av Linköpings nya strandpromenad blir… Träkronan som får ett fint läge i kvällssolen vid Drottningbron.

Tanneforssidan av Stångån mellan Stångebro och Drottningbron har fått ett rejält lyft de senaste åren. Promenadstråket har byggts om och gjorts finare och den gamla brandstationen har fått flytta på sig för att ge plats åt nya pampiga bostadshus, restauranger och kontor i ett av Linköpings bästa lägen.

Sist ut för att färdigställa strandpromenaden var fastigheten Tannefors 1:1 – Krigaren närmast Drottningbron.

En markanvisningstävling har pågått under tiden 17 maj till 25 augusti i år och har omfattat en framtida byggrätt om cirka 2300 kvadratmeter bruttoarea innehållande bostäder och lokaler.

För markanvisningen ställdes krav på träbyggnation, att parkeringsbehovet skulle lösas genom parkeringsköp från Dukaten och att åtgärder som främjar cykelanvändning skul – le genomföras.

Markanvisningen skulle också följa samrådsförslagets syfte och mål och utvärderas på de särskilda kriterier som sattes upp i tävlingen. Vinnare blev JM AB med förslaget Träkronan, som tagits fram i samarbete med AIX Arkitekter.

Linköpings kommun förklarar sin samlade bedömning:
“En byggnad som samspelar med kvarterets övriga volymer men som ändå har en tydlig egen identitet. Byggnaden förmedlar öppenhet och integritet på samma gång. Den inbjudande bottenvåningen bidrar till innerstadens kliv över ån. Den arkitektoniska idén – trädet – är tydlig och hanterar egenskaperna berörande, robust och hållbar på ett mycket bra sätt. Bottenvåningens träbalkar och spaljésystem skapar fina sammanhang längs torget, där träets inbjudande egenskaper framhävs. Överdelen (kronan) skapar ett transparent uttryck som kan variera och upplevas levande. Konceptet ställer höga krav en medveten utformning av detaljer, till exempel jalusierna och den inre fasaden för att kvalitet och idé ska bibehållas”.

JM AB har redan byggt på intilliggande tomt och AIX Arkitekter är en arkitektbyrå från Stockholm som beskriver sig så här:

“AIX vill skapa arkitektur som gör skillnad och skapar ett bättre samhälle. Vi tar oss an uppdrag inom allt från stadsbyggnad till nybyggnad och ombyggnad. Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur”.
– Vi har stärkt potentialen och vikten av att sätta den här platsen på kartan. Ett restaurangtorg nära centrum vid vattnet och med kvällssol är ett tillfälle att inte missa, säger Fredrik Ekerhult, ansvarig arkitekt på AIX.

Målet har varit att ha fokus inställt på människorna som ska vistas på platsen, både besökande och boende. Resultatet blev ett utåtriktat och inbjudande hus med inspiration från parken och naturen, byggt i trä. Ett hus med trästomme som växlar karaktär med årstiderna och skapar ett välkomnande restaurangtorg under träkonorna vid Stångåns vatten.
– Vi är vana att rita och bygga i trä och valde här att gå ifrån trenden med en helt träfärgad fasad. Samtidigt ville vi ge restaurangen den där wowkänslan med en bra detaljering, inspiration från fransk ombonad bistro men med ljust nordiskt trä, säger Fredrik Ekerhult.

Preliminär byggstart är satt till 2023.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share