Ostlänken bra för Norrköping

Norrköpings kommun har tillsammans med övriga kommuner längs sträckan Södertälje- Linköping gjort en principöverenskommelse med Sverigeförhandlingen gällande förskottering, medfinansiering, bostadsåtagande och stationslägen.

Beskedet är positivt för det fortsatta arbetet med Ostlänken och tidplanen med byggstart 2017 ligger fast.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160527

Share