På djupt vatten –med mod

Avslutning för föreningsdriven simskola i Tjen

Hilda Rossander har just promoverats med eklövskransen sedan hon erövrat järnmagistern. Promotor är hennes storasyster Ella.

RINGARUM (LT)

Sedan kommunen slutade bedriva simskola sommartid fortsätter den föreningsdrivna i Ringarum, numera med Ringarums idrottsförening som arrangör. I år var det 16… deltagare, som trots det lite kyliga vädret efter den tidigare värmeböljan, uppnådde goda resultat.

– I år har vi haft mest yngre deltagare, som lärt sig trivas i vattnet och tagit sina första simtag på djupt vatten och erövrat sina första simmärken, säger simläraren Teresia Karlsson.

Till sin hjälp har hon haft assistenten Ella Rossander, vars syster Hilda tagit järnmagistern i år.

Det var från början Ringarums Röda kors-krets som tog upp simskoleverksamheten sedan kommunens simskola upphörde och sedan har idrottsföreningen kommit in och är numera arrangör.
– Jag har även haft simskola i Gryt, där Gryts IF var arrangör, samt i Skedshult där det är bygdegårdsföreningen som står bakom. Inte minst i Skedshult var det många barn som främst simmat i inomhusbassäng och de hade det lite bekymmersamt när de kom i det mörka vattnet och inte kunde se botten, säger Teresia.

En erfarenhet som med önskvärd tydlighet visar nödvändigheten av att bedriva simskola i en sjö. Även om kommunerna uppfyller sin skyldighet beträffande simundervisning, genom att ha den i en inomhusbassäng, går det inte att bortse från värdet av att vara van vid att simma i en sjö.

Förutsättningarna att klara sig om olyckan skulle vara framme ökar avsevärt i det senare fallet.

Eleverna fick visa upp vad de kunde inför publiken på stranden. Intressant att konstatera hur Teresia Karlsson peppade deltagarna, utan att stressa utan tvärt om att ingjuta lugn hos barnen. Helt klart ett framgångsrecept.

Sen fick alla diplom för att de deltagit och uppnått ökade färdigheter i vattnet. De fick även diplom eftersom de fått utbildning i miljö- och vädervett. Som avslutning bjöds de på förfriskningar, vilket sponsrats av Matöppet i Ringarum, av den ansvariga från Ringarums Idrottsförening, Emma Johansson.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share