Pensionsgap, lokal handel och bredband

Nya undersökningar visar hur Valdemarsvik står sig

Midsommar, då kommer stockholmarna till Valdemarsvik.

VALDEMARSVIK (LT)

Nu för tiden finns det siffror på allt. Kommuner jämförs med varandra och får statistik på hur saker och ting ligger till. På senare tid har det kommit ett antal undersökningar inom olika… områden där man kan se hur Valdemarsvik står sig mot andra östgötska kommuner.

I våras kom en undersökning som visade att Valdemarsvik tillsammans med Ydre och Ödeshög är de östgötska kommuner där småföretagen är den kategori som står för den högsta delen skatteintäkter, nämligen 35 procent.

Nyligen kom en annan undersökning som jämförde försäljningen av elbilar i landets kommuner och där kom Valdemarsvik på plats 145, vilket innebär att kommunen ligger ungefär i mitten i en rikstäckande jämförelse. Tittar man på Östergötland så hamnar Valdemarsvik på plats 9 av 13 med Ydre, Boxholm, Ödeshög och Finspång efter sig, om man går på antalet sålda elbilar i proportion till befolkningen.

I juni visade Post- och telestyrelsens rapport för 2020 visar på stora skillnader i utbyggnaden av bredband mellan landets kommuner.

Regeringens mål var att 95 procent av alla hushåll och företag i landet skulle ha bredband med minst 100 Mbit/s år 2020, men siffran stannade på 86,8 procent.

Linköping var enda östgötska kommun som nådde upp till målet och länets snitt hamnade på 87,4 procent. Valdemarsvik hamnade längst ner med 52,8 procent.

Regeringen har även satt upp ett andra mål: att 98 procent av hushåll och företag år 2025 ska ha tillgång till 1 Gbit/s, eller åtminstone fiber i absoluta närheten som det är möjligt att ansluta sig till för max 40 000 kronor. Där ligger Östergötlands snitt på 95,7 procent, och även där ligger Valdemarsvik klart sist med sina 72,7 procent.

Nu i september visade en ny undersökning att Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Östergötland är 33 procent, vilket är något högre än riksgenomsnittet som ligger på 31 procent. Störst är gapet i Finspångs kommun, 36 procent, och lägst i Ydre kommun, 25 procent. Valdemarsvik ligger förhållandevis bra till på en delad fjärdeplats med siffran 29 procent. Mycket finns dock fortfarande att göra för att skapa mer jämställda pensioner.

I somras kom en undersökning som Företagarna gjort som visar varifrån Sveriges kommuner köper in olika varor och tjänster. Deras data visar att det finns stora skillnader i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag. Detta är inköp som kan vara avgörande för de mindre och lokala företagens långsiktiga trygghet och rentav deras fortsatta existens.
– Sveriges småföretag är den del av näringslivet som drabbats hårdast av pandemin. Varje kommun har nu ett stort ansvar att göra vad de kan för att se till att småföretagen får fortsätta fylla sin avgörande roll som jobbskapare i svensk ekonomi, säger Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens på Företagarna.

271 av Sveriges 290 kommuner svarade och den nyfikne undrar såklart var Valdemarsvik hamnade på listan. Men det är det ingen som vet, för Valdemarsviks kommun lämnade inte ut någon data och finns därför inte med i statistiken.

Det finns dock en undersökning där Valdemarsvik slår många andra Östgötakommuner. Det gäller statistiken över var stockholmarna firade sin midsommar, som sam – manställts av mobiloperatören Tre. Etta ligger Värmdö före Norrtälje och en lång rad andra Stockholmsnära kommuner samt Gotland.

Norrköping är den östgötska kommun med högst andel Stockholmare, 0,82 procent av huvudstadsborna firade midsommar där. Nästan dubbelt så hög siffra som tvåan Linköping. En bit ner ligger Motala och sen runt plats 75 kommer Söderköping med 0,22 procent samt Finspång och Valdemarsvik med 0,21 procent. Delad femteplats alltså bland länets kommuner. Sen vad det säger och om det är bra eller dåligt, är måhända mer oklart.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share