Populärt att skrinna långt

Fina förutsättningar för långfärdsskridskoåkning i Finspång

Bråvallaskrinnarnas främsta syfte är att erbjuda sköna och trevliga upplevelser genom skridskoåkning på naturis.

FINSPÅNG (LT)

Finspång har fina förutsättningar för långfärdsskridskoåkning då det inom kommunen finns 368 sjöar. Bråvallaskrinnarna är en del av Friluftsfrämjandet som arrangerar ledarledda turer… på naturis. För den som vill testa att åka eller ta en fika håller Friluftsfrämjandets anläggning i Lunddalen öppet hus under söndagar i januari och februari.

Bråvallaskrinnarna, BSK, som för närvarande har 700 medlemmar, är en allians inom Friluftsfrämjandet mellan lokalavdelningarnas långfärdsskridskosektioner i Norrköping, Finspång, Söderköping, Jursla, Åby och Kolmården.

För 40 år sedan bestämde norra och östra delen av Östergötland att gå samman för att utnyttja och utveckla varandras ledarkompetenser samt dela isobservationer för att göra det möjligt för fler att åka långfärdsskridskor.
– Turerna leds av utbildade ledare med stor is- och åkvana som genomgått ett program i att lära sig leda samt att ta ansvar. Det är obligatoriskt i ledarutbildningen att både hamna i en vak och rädda andra, informerar Jens Rinman, ordförande och skridskoledare i Friluftsfrämjandet Finspångs lokalavdelning.

Som långfärdsskridskoåkare ska man ha vetskap om KUS – Kunskap, Utrustning och Sällskap. Kunskap handlar om att lära sig tyda isen, och det gör man lämpligen genom åka tillsammans med andra i ledarledda turer.

Utrustningen ska bestå av isdubbar, en ispik för att bedöma isens kondition och kvalité, en visselpipa, en lina med karbinhake samt en ryggsäck som ska vara försedd med midjeband och grenrem.

I ryggsäcken förvarar man ombyteskläder i en tätt försluten plastpåse, som fungerar som flythjälp, ifall man skulle gå igenom isen. Tack vare ryggsäcken flyter man upp en bit till bröstkorgshöjd vilket gör det lättare att ta sig upp med isdubbar.

Men det första att tänka på är att säkra den av medåkare kastade linan med karbinhaken, så att man kan få draghjälp upp ur vaken vid behov.

– S:et står för sällskap. Det viktigaste är att man aldrig ska vara ensam på isen. Det ska alltid vara helst två eller tre personer. Innan man kan ge sig ut med BSK:s turer behöver man ha genomgått teori och praktik i Välkommenprogrammet. Den första teorigenomgången var den 13 januari som var digital, där man tar upp om turer och iskunskap, utrustning, säkerhet och skridskor. Nästa teori är den 1 februari. Efter teorin har man en praktisk genomgång. När man har gått båda och är medlem i Bråvallaskrinnarna, då får man också tillgång till Skridskonätet via inloggning, berättar Jens.
– Turerna är indelade i olika grupper från 1 till 6. Den högre siffran visar att det är en nybörjargrupp med korta sträckor inom ett begränsat område, och inte under så lång tid. Vad som styr gruppindelningen är kondition, erfarenhet, åklängd och teknik, antalet raster samt fart.

– Vid vissa tillfällen i samband med söndagsöppet arrangerar vi ”Prova på” vid Friluftsfrämjandets stuga Lunddalen som ligger i direkt anslutning till sjön Bleken. De som inte har egen utrustning har möjlighet att låna. Detta för att tillsammans med vana ledare uppleva möjligheten att med minsta möjliga kraft glida säkert över den frusna ytan. Det är också möjligt för de som har egen utrustning men kanske inte åkt på många år, eller inte alls, att delta. ”Prova på” sker i de här fallen på områden som avspanats ordentligt innan vi ger oss ut.

Eftersom is, åkbarhet och väder är en färskvara som kan variera relativt snabbt är det dessa förutsättningar som styr. En viktig information i planeringen är därför kommande väderprognos. När det finns tillgång på ledare och åkbara förhållanden utlyses föreningens ledarledda turer på Skridskonätet, och som medlem får man även information via ett mailutskick kvällen före, låter Jens Rinman meddela.

Säsongen började väldigt tidigt. Redan vid månadsskiftet november/december.
– Det var länge sedan det var sådana förutsättningar och vi har åkt många turer sedan dess. Från den 29 november fram till den 8 januari har vi haft 68 klubbturer med 500 deltagare.

Sjöar i Finspångs närområde som frekvent utnyttjas av BSK är: Stora Skiren, Näfssjön, Bleken, Bleklången, Bönnern, Öst- och Västjuten, Ormlången samt Glan, för att nämna ett antal.
– Det finns ytterligare en grupp inom Bråvallaskrinnarna, som kallas för Ispigg, och den vänder sig till vana seniorer som önskar lite mer pauser och lägre fart. Bråvallaskrinnarnas främsta syfte är att erbjuda sköna och trevliga upplevelser genom skridskoåkning på naturis. Och vad gäller utrustningen, påminner Jens, så är det viktigt att ha med sig lite fika också…

Text: AGNETA ÖSTLUND Bild: BRÅVALLA – SKRINNARNA

Share