Reformer för fler bostäder

Bostadsbristen är en av Sveriges stora samhällsutmaningar. En långvarig bostadsbrist har utvecklats till en akut bostadskris. Den uppskattade befolkningstillväxten medför att det behöver byggas drygt 710 000 bostäder fram till 2025. För att nå detta mål krävs ett kraftigt ökat byggande. Tyvärr har regeringen börjat avveckla den moderna bostadspolitik som lett till att regelbördan minskat och att vi nu bygger mer än vi gjort under de senaste 20 åren. Det stora behovet av fortsatta reformer har fått stå tillbaka till förmån för en återgång till ineffektiv subventionspolitik. Rörligheten på bostadsmarknaden måste öka. Det nuvarande fastighetsbeståndet nyttjas inte effektivt och flyttkedjorna är tröga på grund av inlåsningseffekter. Reavinstbeskattningen utgör idag en tröskel för människor att flytta från sin bostad. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning publicerad i papperstidningen 161021

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share