Rekordbetyg för företagsklimat

Resultatet av en medveten och långsiktig satsning i kommunen

Motala kommun gör sitt bästa resultat någonsin i enkätundersökningen om det lokala företagsklimatet. Bild: TILLVÄXT MOTALA

MOTALA (LT)

Emelie Fredriksson skriver på Tillväxt Motalas hemsida att Motala kommun gör sitt bästa resultat någonsin. Det fina resultat stod klart när årets enkätundersökning om det lokala… företagsklimatet presenterades tidigare i veckan av Svenskt näringsliv.

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen via en enkät från Svenskt näringsliv. I år har 32 000 företagare varit med och tyckt till och i Östergötland deltog över 1 400 företagare. Årets siffror är ett rejält hopp uppåt för Motalas del.

– Det är glädjande att få ett kvitto på att det gemensamma arbete som görs mellan näringslivet och Motala kommun har givit resultat. Vi ser bättre siffror i flera andra undersökningar och just Svensk näringslivs enkät är en viktigt pusselbit som har saknats fram till nu, säger Magnus Lindberg, vd Tillväxt Motala.

I bland annat insiktsmätningen NKI (Nöjd Kund Index) har företagen gett Motalas näringslivsarbete bättre och bättre betyg. Samma trend ser Tillväxt Motala i sin egen enkätundersökning som visar att företagen tycker att det finns bra förutsättningar för att driva företag i kommunen.
– Motalas näringsliv tvingades att ställa om när flera stora arbetsgivare lämnade oss i början av 2000-talet. Idag är vartannat bolag yngre än tio år. Omställningen har inneburit att vi är mindre sårbara för konjukturskiftningar och kriser i samhället. Det har blivit extra tydligt nu sett till hur företagen har klarat sig under pandemin. Motala har klarat sig riktigt bra när det kommer till att bibehålla antal personer i arbete jämfört med övriga landet, säger Magnus.

Det lokala företagsklimatet utvecklar sig positivt i hela Sverige och i år ger företagarna det högsta sammanfattande omdömet på tio år. Också i Motala är företagarna mer nöjda och det sammanfattande omdömet har höjts från 3,1 till 3,4 jämfört med förra årets resultat.

– Att en kommun både bibehåller och förbättrar sig inom alla områden som enkäten undersöker tillhör ovanligheterna. Egentligen är vi inte förvånade då vi har en stor bredd och variation i näringslivet som har gjort oss mer robusta inför framtida utmaningar, säger Magnus.

Företagens lönsamhet har också ökat under de senaste fem åren och idag är Motala kommun den näst bästa kommunen i Östergötland med andelen företag som växer, nyanställer och går med vinst.

Den positiva utvecklingen är ingen slump, utan är resultatet av en medveten och långsiktig satsning från Motala kommun och Tillväxt Motala.

– Nu gäller det att hålla samma riktning för att bibehålla den goda trenden och framtidssäkra vårt lokala näringsliv. Vi på Tillväxt Motala har startat flera initiativ som kommer gynna Motalas utveckling, bland annat industriell samverkan. Att kunna hitta bra synergier mellan både etablerade företag och möjliga nyetableringar är framtiden, säger Magnus.
– Ett exempel kan vara att en industris överskottsenergi leds in i ett annat företag eller där en fabriks spillmaterial kan tas omhand i en annan fabriks produktionslinje, förklarar han.

Källa: TILLVÄXT MOTALA

Share