Rika och generösa välgörare

Norrköping fick ett hus för fattiga och behövande kvinnor

Här i det Blomska huset fann äldre fattiga kvinnor sin fristad.

NORRKÖPING (LT)

Under 1800-talet fanns det generösa välgörare i Norrköping vars namn än idag lever kvar i byggnadsverk och gator. Jacob von Leesen skänkta medel gick till skolor och stadens vattenledning, släkten Swartz donationer fick Norrköping att växa socialt, kulturellt och politiskt medan John Lenning var framgångsrik som företagsledare för Drags fabriker.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share