Rovdjurskonflikten – politiker, dags att lösa den nu

Världsnaturfonden WWF beklagar att regeringens svar till EUkommissionen den 19 augusti inte innehöll någon handlingsplan för förvaltningen av vargen i Sverige. Det är något som EU vill ha och som även skulle bidra till att få ordning och reda i den svenska vargpolitiken och mildra konflikterna i denna fråga.

WWF kan inte se att regeringens svar ger EU-kommissionen något annat val än att saken prövas av EU- domstolen. Det innebär i så fall att det inte blir någon licensjakt i vinter. Vi beklagar att regeringen inte vidtagit de enkla åtgärder som behövts för att undvika den här situationen. Det är därför hög tid för Sveriges politiker att sluta med paj kastning en, kavla upp ärmarna, och gemensamt över partigränserna skapa förutsättningar för att få ordning och reda i den svenska rovdjurs- och viltförvaltnings politiken. Det går att åstadkomma och måste göras. Det är politikens ansvar att skapa en lösning på denna utdragna konfliktfråga. Vi behöver skapa en grund så att förvaltningen av våra rovdjur och annat vilt som exempelvis gäss, tranor och vildsvin blir långsiktig, förutsägbar och tydlig. Ovisshet vill ingen ha och osäkerhet är vad som genomsyrar rovdjurs politiken. Ingen vet vad som ska hända i morgon eller framöver – och det upplever folk som högst otillfredsställande. Extra tydligt är det i varg frågan. Vad behöver då göras politiskt för att få ordning på rovdjurs och viltpolitiken? Det viktigaste är att skapa en trovärdig färdplan framåt som har acceptans och är formellt beslutad. Den ska innehålla en handlings plan med tidsangivelser för vad som ska göras och när. Hela arbetet ska grunda sig på en ekosystem baserad förvaltning som tar hänsyn till människor, natur och djur – ett helhetsperspektiv! WWF föreslår följande process för att komma vidare och göra förvaltning en logisk, transparent och operativ: 1 Upprätta och besluta om en tydlig handlingsplan med tidsangivelser. 2. Att det i jaktförordningen införs en ny paragraf som ger Naturvårdsverket och länsstyrelserna mandat att utfärda förvaltningsplaner efter enhetliga riktlinjer för vilda däggdjur och fåglar. 3. Att det i jaktförordningen införs mandat att använda förvaltningsplanerna som underlag vid beslut om förvaltningen. 4. Att en arts gynnsamma bevarandestatus slås fast utifrån bästa möjliga vetenskapliga underlag och inte genom politiska beslut. 5. Att beslut fattas om att en ny modern jaktlagstiftning för förvaltningen av vilda däggdjur och fåglar ska utarbetas. 6. Att i jaktlagstiftningen införa organisationers rätt att överklaga beslut fattade med stöd av denna till domstol. 7. Att skapa ett forum för dialog mellan olika intressentgrupper kring viltförvaltning och rovdjursfrågor. Inled arbetet redan nu med en fast ställd handlingsplan och beslut som visar att regeringen och politikerna menar allvar. Låt förvaltningsplanerna bli styrande för viltförvaltningen och skapa en logisk beslutsprocess som alla kan förstå. Att förningsplanerna ska vara styrande be slutades av riksdagen i december 2013. Det är dags att genomföra detta nu. Varg frågan är egentligen en relativt liten fråga. Samtidigt är den stor. Den skär rakt igenom samhället från statsministern ner till kön i matvaruaffären, till frukostbordet och vidare till EU-kommissionen i Bryssel. En fråga som berör så många får inte vara olöst. Det är re ge ring ens och politikens ansvar att efter dialog med brukare, miljöorganisationer och andra intressen ter skapa för ut sättningar för en långsiktigt hållbar lösning. Peter Westman naturvårdschef, Världs naturfonden WWF Tom Arnbom rovdjursexpert, Världsnaturfonden WWF Mats Forslund naturvårdsexpert, Världsnaturfonden WWF

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share