Säkerhet, värme, arbete och vänner

Trygghet kan beskrivas och upplevas på många olika sätt

Trygghet kan beskrivas och upplevas på många olika sätt. Säkerhet, värme, arbete och vänner

När jag växte upp på slutet av 60-talet hände allt hemskt långt utanför Sveriges gränser. Världens gränser har ritats om och våra världskartor och jordglober är nu bara ett minne blott. Jag köpte nyss en gammal jordglob med lampa, men jag köpte den för att den var vacker inte för att se hur världens gränser ser ut idag.

Att gränser förändras och att demokratins grundläggande fundament ifrågasätts gör oss givetvis otrygga. Om vi ser till vårt land, vårt Sverige, så har vi nästan befunnit oss i en skyddad verkstad. Det är ett helt nytt fenomen för oss att våra beskyddare och räddare i nöden blir stoppade, slagna och får sten kastat på sig. Polisen och räddningstjänst har varit och ska vara en trygghet för oss.

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande rådet kan man läsa att anmälda brott i stort inte ökat under 2017. Den kategorin som ökat är brott mot person, till exempel olovlig identitets användning. (BRÅ:s statistik bygger på nationella trygghetsundersökningen).

De här undersökningarna är viktiga för kommuner och regioner för att få fram fakta. Men när vi i kommunerna jobbar med vårt trygghetsarbete, då måste vi även arbeta med en upplevd otrygghet. En stor del av våra äldre upplever sig vara otrygga och vi måste ta det på allvar. Fakta och upplevelse är inte alltid samma sak.

Jag är ordförande för Brottsofferjouren, Västra Östergötland. Där arbetar vi med en halvtids samordnare och ett stort gäng som helt obetalda är brottsofferstödjare. De ringer till brottsoffer och är en lyssnande och hjälpande medmänniska som också kan ge råd. Vi har i vårt avlånga land en stor potential av hjälpande och stödjande föreningar såsom kvinnojourer och BRIS. Det är trygghet att få samtala med någon även om man inte känner varandra.

Vår stora uppgift är nu att skapa ett förebyggande arbete. Vi behöver stödja familjer i ett tidigt stadium, tala om trygghet i skolan och hitta härliga och trygga samlingsplatser både för unga och gamla.

Vi kan se hur vissa politiska partier skapar rädsla idag, bara för att vinna sympatier. Rädsla skapar inte ett bra land, endast trygghet gör det.

Trygghet är en av de viktigaste känslor vi har. En känsla av välmående och säkerhet. Det viktigaste vi vuxna kan göra är att dela med oss av vår trygghet!

BIRGITTA GUNNARSSON, Centerpartiet Östergötland

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share