Snart fritt fram för fisken

Vattenhindret vid Forsnäs kraftstation är steg två i processen

Här på Östra Lägern-sidan av hindret kommer den fria fiskvägen att slingra sig fram. Ett antal bryggor måste flyttas på.

YDRE (LT)

Ett av fyra hinder är avklarat. I höst åtgärdas vattenhindret vid Forsnäs kraftstation och nästa år Visskvarn kraftstation. – Sedan äger vi kvarndammen vid Oppeby, som också ska få fri fiskväg sedan är det fritt fram för öringen att vandra från Sommen upp till Lägernsjöarna, säger…

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share