Solcellspark ska komplettera vindkraft

Svenska kyrkan utarrenderar mark för 60 000 solceller

European Energy Sweden vill bygga en solcellspark i Skåne på 232 hektar, förutom på 55 hektar i Grevekulla.

YDRE (LT)

Svenska kyrkan ska bli klimatneutral till 2030. Det slås fast i kyrkans färdplan för klimatet.
– Då passar utarrendering av 55 hektar i Grevekulla till producenten European Energy… Sweden väl in, säger egendomschefen Bengt Palmqvist, Linköpings stift.

Det är ett par år sedan som Svenska kyrkan beslutade om en färdplan för klimatet med olika etappmål fram till 2030 då kyrkan ska vara klimatneutral. Det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Bland målen återfinns att bidra till värderingsförändring och klimaträttvisa.

Värderingsförändringar kan innebära att klimatfrågan blir en del av till exempel konfirmandarbetet. Klimaträttvisa kan handla om att hjälpa människor i länder som får lida av den rika världens stora klimatpåverkan, trots att de själva inte har bidragit till den.

Linköpings stift ska också arbeta med att effektivisera den egna energianvändningen i kyrkor, församlingsgårdar och alla andra fastigheter som ägs av kyrkan i stiftet.
– Vi har två solcellsanläggningar igång sedan 1,5 år tillbaka. Den ena är intill Höreda kyrka i Eksjö kommun och den andra är vid Gransnäs stiftsgård i Aneby kommun. De två parkerna är på cirka 1 hektar respektive 0,6 hektar stora.

Anläggningarna kostade netto 6,5 miljoner kronor att bygga och har hittills genererat 0,75 gigawattimmar energi. Egendomschefen Bengt Palmqvist skulle gärna se att kyrkan kunde satsa på större egna anläggningar, men än så länge har inte några sådana beslut fattats.

Istället tar kyrkan vägen via utarrendering av lämpliga marker för solcells- eller vindkraftsparker.

European Energy Sweden ser det som ett vinn-vinnscenario att sätta upp en solcellspark intill de sex vindkraftverken i Grevekulla.
– På sommaren, när det blåser mindre, kommer solcellsparken att generera mer elektricitet och på vintern, när solen skiner kortare tid per dygn, kommer vindkraftsparken att generera mer. Det blir bra med en sådan hybridpark, menar Jörgen Glemme, EES.

Det blir inte heller någon extra kostnad för nätägaren EON, eftersom det kommer att finnas kapacitet nog i de ledningar och den transformatorstation som kommer att byggas från vindkraftparken ner till Bruzaholm för påkoppling på högspänningsnätet.

På det 55 hektar stora området är skogen olikåldrig, allt från Gudrun- och Perungskog till gammal avverkningsmogen tallskog. Fast än så länge har inte markägaren Svenska kyrkan avverkat skogen. Och det måste ske först innan parken kan ta form med långa rader av solceller.
– Den delen går relativt snabbt att fatta beslut om, säger egendomschefen Bengt Palmqvist.

Men det är en bit kvar innan Eureopean Energy Sweden kan fatta ett investeringsbeslut om solcellspark. Företaget har skickat in en samrådsanmälan till Länsstyrelsen i Östergötland och hoppas på en snabb hantering. Parken kommer att ge en kapacitet 35 megawattimmar i producerad energi. Även den där investeringen är på flera hundra miljoner kronor.

I vårt södra grannland arbetar företagets danska motsvarighet European Energy Denmark med solcellsparker på åkermark ofta i samarbete med jordbruksnäringen. Marken under solcellerna besås med gräs eller blommande örter. Då kan exempelvis tamdjur som får beta där och med bra dragväxter för honungsbin kan biodlare ställa upp samhällen intill solcellsparkerna.
– Sådana samarbeten skulle gå att göra i Grevekulla också, framhåller Jörgen Glemme.

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share