Spökhusen ska rustas upp

De övergivna husen i Övre Norrbacka får nytt liv

Övre Norrbacka under renovering. Man ser även en del av problemet med klotter. På den stora grusytan ska det snart bli gräsmatta och lekplats.

ValdemarsVik (lT)

Området Övre Norrbacka har sedan länge varit övergivet, närmare bestämt sedan år 2002. Det var under 1970- talet husen byggdes då industrin i Valdemarsvik gick på högvarv och framtidstron var stark. Ett privat företag har tidigare gjort ett försök att rusta upp…

Text och bild: EMMA TRYSBERG

Share