Stalingrad, var ligger det?

Striden som blev början till slutet på Andra världskriget

Resterna av det som en gång var en miljonstad. Stalingrad hade sitt namn under Josef Stalins tid, det vill säga 1925 till 1961. Idag heter staden Volgograd.

Stalingrad, var ligger det? Det var så vårt samtal började. Samtalet hade inget med vare sig Hitler eller Stalin att göra, men plötsligt fanns namnet Stalingrad, bara där. Vi testade… varandra om var den platsen kunde ligga?

Vi var båda överens om att Stalingrad hör ihop med andra världskriget. Att Stalingrad ligger inom Sovjetunionen talar namnet själv för. Det måste vara en plats norr över, sett från vår position här i Östergötland. Så spekulerade vi.

Vi kom inte så mycket längre just då men frågan blev hängande kvar i minnet varför vi bestämde oss för att lära oss mer, och det betydde ny kunskap som i varje fall vi inte kände till.

Namnet Stalingrad gällde bara under Stalins tid, det vill säga åren 1925 till 1961 då staden fick sitt nya namn Volgograd. Nu hade vi kommit så långt att vi lärt oss att inte leta efter Stalingrad på kartan.

Nu återstod att placera Volgograd på kartan och som referensplatser valde vi Stockholm och Moskva. Frågan var, ligger Volgograd söder eller norr om dessa platser.

Om vi börjar med Moskva finner vi att lägespositionen för Moskva är 55.45.6 N medan Volgagrad har positionen 44.42.00.N. Dessa två värden säger oss att det skiljer cirka 11 grader nordlig bredd.

Vi vet också att en grad motsvarar 111,1 kilometer vilket ger resultatet cirka 122 mils skillnad. Vi vet nu att det skiljer över 100 mil mellan Moskva och Stalingrad sett ur syd-nordligt läge.

Nästa intressanta position är hur långt avståndet är mellan Stockholm och Stalingrad sett ur väst-östligt läge. Stockholm har värdet 18. 42.Ö medan Volgograd har värdet 44.59.48.Ö.

Här visar värdena att Stalingrad, där andra världskrigets kanske viktigaste slag avgjordes, skedde ganska långt borta österut från Stockholm och Sverige. Om man räknar om värdena för Stockholm och Volgograd visar det sig att det skiljer hela 286 mil österut mellan de båda platserna.

Tack och lov för oss svenskar att vi undkom att bli inblandade i vad som skedde vi detta tillfälle.

Även om vi, som jag berättade tidigare befann oss många mil från själva stridsplatserna så var detta slagfält bland det värsta som utkämpats på vårt jordklot.

Samtidigt med vårt sökande för att bestämma positionen för staden Volgagrad fick vi en insyn i vad som ledde fram till slutstriden inne i Stalingrad och som tvingade Hitlers styrkor, som leddes av generalen Friedrich Paulus, chef för sjätte armen, att kapitulera den 31 januari 1943.

Varför gjorde Hitler denna konstiga reträtt från sin första mycket framgångsrika militära operation Barbarossa med målet att nå målet Moskva, för att istället vända den stora tyska armen söderut med sikte på Stalingrad och de stora oljefälten i Kaukasus.

Hur herrar som Hitler och Stalin verkligen tänker är omöjligt för oss, vanligt folk, att begripa, allt det de gör är inte rationellt tänkt men de gör det ändå. Vem kan ge en order som lyder ”Inte ett steg tillbaka”. Det kunde Stalin. Vem kan ge ordern ”Arkebusera 13 000 sovjetiska soldater för feghet i tjänsten”, ofattbart men sant. Även detta kunde Stalin.

Den slutliga striden vid Stalingrad var början på slutet på andra värdkriget, låt minnet av detta krig vara en ständig påminnelse – ”aldrig mer”.

Text: STEN-ÅKE ANDERSSON

Share