Stiligt boende och grisproduktion

Representativ mangårdsbyggnad med en boyta om 305 kvadratmeter. Välskötta byggnader för integrerad grisproduktion. Idag kan 10-12 000 slakt – svin produceras om året vid full beläggning. Välkommen till Stavlösa som är veckans gård till salu.

På den härliga slättbygden söder om Vadstena, halvvägs till sjön Tåkerns fantastiska fågelvärld, finner man veckans gård, Stavlösa. Den är belägen längs väg 948 mellan väg 944 och 950 i Orlunda socken.

Liksom många sådana här slättgårdar, stora som små, utgör Stavlösa en egen ö i det omgivande öppna kulturlandskapet. Det är en välskött fastighet med en vacker representativ mangårdsbyggnad i en skön trevlig trädgård med ett poolområde och pool om fyra gånger 9,5 meter. Här finns även en arbetarbostad samt ekonomibyggnader anpassade efter så kallad integrerad grisproduktion.

Mangårdsbyggnaden från 1940-talet är i ett och ett halvt plan med källare under halva huset. Byggnaden totalrenoverades 1985, därefter har kök och våtutrymmen successivt renoverats. Huset värms via ett vattenburet system från jordvärmepump. Fiber finns indragen. Boendet är verkligen stilfullt och har även generösa ytor. Den taxerade boytan är 305 kvadratmeter och biytan 85.

Nära gårdscentrum är en arbetarbostad, från 1930-talet, med egen trädgård belägen. Huset har källargrund och en taxerad boyta om 74 kvadratmeter med tillhörande biyta om 38 kvadrat. Boytan inrymmer tre rum och kök. Huset totalrenoverades 1987 och fick ytterligare renoveringar 2004. Det är ett litet trevligt hus med trädäck på baksidan.

Ägarfamiljen kom till Stavlösa för 60 år sedan och har sedan dess ägnat sig åt smågrisproduktion och uppfödning av slaktsvin. Man antar att Stavlösa är en av de äldsta nu verksamma grisgårdarna i Östergötland. Dessa anor avspeglar sig i den mycket välskötta och rationella anläggning för stor grisproduktion som idag finns på platsen.

Totalt finns fem separata stallar för slaktsvin och ett sugg- och tillväxtstall. Det gör att det totalt finns 3 428 slaktsvinsplatser inklusive sjukboxar, 1 200 tillväxtplatser och 120 suggplatser med totalt 1 200 smågrisplatser.

Här finns även det centrala foderköket som är sammanbyggt med stall nummer ett. Köket förser samtliga stallar med färdigt blötfoder. Att produktionen är med i tiden är tydligt då foderanläggningen såväl som svinstallar kan fjärrstyras och övervakas. Man gör det på plats, från dator i mangårdsbyggnaden eller från valfri persondator med internetupp-koppling.

För köparen kan ett delägarskap på 50 procent i Valla Suggcenter AB och dess anläggning för suggor efter överenskommelse överlåtas i samband med fastighetsförsäljningen. För mer information vänligen kontakta fastighetsmäklaren.

Spannmålsanläggningen är uppförd 1981. Den har spannmålsmottagning under tak med stor grop. Från gropen transporteras spannmålen till tre gastäta spannmålssilos vilka som totalt rymmer 1 700 ton. En praktisk och värdefull sak är att en stor del av gårdsplaner och transportytor liksom infartsvägen till fastigheten är asfalterade.

Fastigheten har en total areal om 36 hektar. Av dessa utgörs 31,9 hektar av åkermark. Stavlösa är en välskött väl fungerande produktionsgård för grisar. Åkermarken tillhör den bästa i landet och det anrika sköna landskapet runt omkring hör till de mest uppskattade.

Text: BO BÄCKMAN

Share