Träning där alla kan vara med

Maud Conradsson kan ta hjälp av en sten, en stubbe eller, som här, en stol.

Maud Conradsson kan ta hjälp av en sten, en stubbe eller, som här, en stol.

ÖDESHÖG (LT)

På grund av den kraftiga ökningen av antalet klagomål mot Post- Nord gör Post- och Telestyrelsen nu en specialstudie på hur företaget sköter sitt uppdrag. Från kundens sida handlar det om att brev kommer bort eller till fel person. Ibland delas ingen post ut och om vi får reklam eller inte kan vara en tillfällighet. Ur personalens synpunkt innebär förändringarna att friskvården har försvunnit och att arbetet som brevbärare blir ännu ensidigare när de blå brevlådorna för lokalpost tas bort. Ju mindre sorteringsarbete ju längre blir tiden i postbil. Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM Fortsättning publicerad i papperstidningen 160603

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share