Utvärdera med Lönsam gröda

Full koll på produktionsgrenarna, både de år när det går bra och när det går mindre bra, är det bästa sättet att förbättra lantbrukets ekonomi.

ÖSTERGÖTLAND (LT)

Sommarens torka och det blöta vädret under 2017 har ställt stora krav på Östergötlands lantbrukare. Många har fått ändra sina växtodlingsplaner eftersom det inte har gått att genomföra höstsådden så som det var tänkt.

Louice Lejon, rådgivare hos Hushållningssällskapet Östergötland uppger att det på Östgötaslätten i huvudsak har höstsåtts som det var tänkt, men att det i östra delen av Östergötland är omkring hälften av arealen som är höstsådd.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171117

Share