Vad är syftet med närtrafik?

[caption id="attachment_6886" align="alignleft" width="583"] Anna Jamieson, ny ordförande i Boxholmskretsen och Therese Leufvén, ledamot i kommunstyrelsen och fullmäktige.[/caption]

BOXHOLM (LT)

I sommar när det kommer förbättringar i närtrafiken blir det bättre för Malexanderborna, men ännu mer behöver göras. En motion från Centerpartiet i Boxholm handlar om att sätta fokus på vem och vad närtrafiken är till för. Under våren lämnade Centerpartiet in en motion till Kommunfullmäktige i Boxholm om den nya närtrafiken. Anna Jamieson, ny ordförande i Boxholmskretsen och Therese Leufvén, ledamot i kommunstyrelsen och fullmäktige, anser att en fungerande kollektivtrafik för alla kommuninvånare är en förutsättning för att landsbygden ska utvecklas och vara attraktiv att bo och vistas i. Text: BO BÄCKMAN och ANNA JAMIESON Bild: BO BÄCKMAN Fortsättning publicerad i papperstidningen 170602

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share