Vad är syftet med närtrafik?

Anna Jamieson, ny ordförande i Boxholmskretsen och Therese Leufvén, ledamot i kommunstyrelsen och fullmäktige.

BOXHOLM (LT)

I sommar när det kommer förbättringar i närtrafiken blir det bättre för Malexanderborna, men ännu mer behöver göras. En motion från Centerpartiet i Boxholm handlar om att sätta fokus på vem och vad närtrafiken är till för.

Under våren lämnade Centerpartiet in en motion till Kommunfullmäktige i Boxholm om den nya närtrafiken. Anna Jamieson, ny ordförande i Boxholmskretsen och Therese Leufvén, ledamot i kommunstyrelsen och fullmäktige, anser att en fungerande kollektivtrafik för alla kommuninvånare är en förutsättning för att landsbygden ska utvecklas och vara attraktiv att bo och vistas i.

Text: BO BÄCKMAN och ANNA JAMIESON
Bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170602

Share