Vad räcker pengarna till?

Närmast kameran sitter två av de aktiva deltagarna – kommunfullmäktiges ordförande Magnus Gustavsson (S) som för dagen fått hitta en plats i salen och Eivor Folkesson (MP).

VADSTENA (LT)

Är det pengarna eller verksamheten som är viktigast? Ska man först bestämma budget för varje enhet och sedan se vilken verksamhet som ryms? Eller ska man kanske göra tvärtom, först se vilken verksamhet man ska ha och sedan se vad den kostar?

Kommunikationschef Sofia Löf berättar att man vänder på processen. Hon vet faktiskt inte varför de inte har gjort det tidigare.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170407

Share