Vännerna bevarade båken

Johan Thyberg berättar om sin forskning om skärgården kring Arkö.Johan Thyberg berättar om sin forskning om skärgården kring Arkö. Elisabet Nilsson är en både intresserad och kunnig skärgårdsvän.

Johan Thyberg berättar om sin forskning om skärgården kring Arkö. Elisabet Nilsson är en både intresserad och kunnig skärgårdsvän.

ARKÖ (LT)

En del gamla sjömärken behövs inte längre för yrkessjöfarten och Sjöfartsverket har avyttrat en del fyrar och ville för många år sedan riva Arkö båk. Den var en del av den gamla infartsleden till Arkö men var i dåligt skick. Den andra delen av enslinjen var båken på Svarta Utterklabben. På Arkö finns en välbevarad lotsmiljö bestående av båken, Viskärs fyr med fyrvaktarbostad och lotsstationen med lotsutkik som under många år tjänade som kursgård åt Sjöfartsverket. Dåvarande länsantikvarie Bengt Häger, Östkinds hembygdsförening och ortsbor engagerade sig för att försöka rädda båken. Text och bild: KUFVER STINA JAKOBSSON LARS T JACOBSON Fortsättning publicerad i papperstidningen 160722

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share