Vem värnar Vätterns vatten?

En frisk dricksvattentäkt borde även vara statens ansvar

Skylten bredvid sitter just nu uppe i norra delen av Varamon i Motala, ett unikt insjöbad med en flera kilometer lång sandstrand vid en av världens renaste sjöar. Renaste? Nja, det kan… diskuteras. Just den här skylten handlar om att man hittat Pfas i ett område en bit bort och att bäcken som syns på den andra bilden kan ha fört med sig det giftiga ämnet ned till Vättern.

För oss som vuxit upp invid Vätterns strand eller lever här nu är det ofattbart skrämmande att sjön kanske har drabbats av ett giftläckage. Pfas är ett samlingsnamn för nästan 5 000 olika kemikalier, som bland annat används i räddningstjänstens brandskum. Det är skälet till att man misstänker Pfas i Varamon: bäcken på bilden kan föra med sig gifterna från en av brandförsvarets gamla övningsplatser som inte är sanerad. Pfasämnen kan vara cancerframkallande, minska fertiliteten, leda till sköldkörtelrubbningar och är i princip onedbrytbara. Det betyder att Pfas kan finnas kvar i mark och vatten i evig tid, om den väl hamnar där.

Men det är inte nog med att Pfas kan ha nått ända ner till Varamon. I dagarna har man på mils håll hört ett svagt muller, ungefär som åska, ett muller som återkommer då och då. Det är försvarsmakten som provskjuter från andra sidan sjön, vid området Karlsborgsfälten. Skjutningarna har ökat i intensitet och försvaret vill öka ännu mer.

Allt det som skjuts iväg hamnar på Vätterns botten. Ingen fara, säger försvarsmakten. Där ligger det bra. Men vad vet vi egentligen om det? Bly används inte längre, men andra metaller, och vad vet vi om vad som händer om dessa ämnen börjar erodera? Hur mår det unika djurlivet i Vättern av att bli beskjutet och stressat av de dova smällarna?

Vättern är idag dricksvattentäkt för ungefär en halv miljon människor. Örebro är på väg att börja ta sitt dricksvatten från Vättern och det pratas ibland om vad som händer den dagen vattnet i Mälaren inte längre går att dricka, på grund av att havsnivån stiger och mälarvattnet därmed blir bräckt. Hur blir det när nästan hälften av Sveriges befolkning blir beroende av dricksvatten från Vättern? Vad finns då kvar av detta fantastiska vatten?

Som lök på laxen har det kanadensiska gruvföretaget inte gett upp om att på sikt anlägga en gruva vid Norra Kärr. Sällsynta tunga jordartsmetaller i världens fjärde största fyndighet och med den högsta koncentrationen i världen – det lockar! Än så länge pratas det bara om undersökningar av marken och inte fullskalig gruvbrytning i dagbrott, men Aktionsgrupp Rädda Vättern är inte lugnade. Man varnar för användning av syror och giftiga kemikalier alldeles i närheten av Vätterns östra strandlinje. Tillsammans med sjöns långa omsättningstid kan miljöeffekterna av utsläpp bli förödande.

Vättern borde vara av nationellt intresse, något som staten tar ansvar för och värnar. Samtliga kommuner och regioner runt sjön bör gå samman och kräva ett starkare skydd för Vättern.

Vi vill inte vakna upp en dag och inse att vattnet i kranen inte går att dricka. Vi vill inte att bad enbart blir något man gör i simhallen och att stranden är stängd. Därför måste vi alla vakna nu. Det är Vättern värd!

Maria Persdotter
Vice ordförande i Centerpartiets Motalakrets

Share