Stödet ökar för Natomedlemskap

På frågan ”Bör Sverige gå med i Nato?” svarar i dag 43,5 procent ”ja”. Motsvarande andel i en opinionsundersökning från 2014 var 37 procent, vilket innebär en ökning med 6 procentenheter. Det framgår av en opinionsundersökning, som presenterades i tisdags och som utförts av Demoskop på uppdrag av den utrikespolitiska tankesmedjan Frivärld.

Mest framträdande, enligt Frivärlds analys av opinionsundersökningen, är ett ökat stöd bland kvinnor och rödgröna väljare. 39 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att Sverige bör gå med i Nato, vilket innebär en ökning med hela 14 procentenheter jämfört med 2014. Stödet för ett svenskt Natomedlemskap bland rödgröna väljare ligger i dag på 27 procent, jämfört med 20 procent år 2014.

Det här är glädjande och visar effekten av att samtliga fyra allianspartier nu står bakom en svensk medlemsansökan och aktivt har bildat opinion. Parallellt med åtgärder för att stärka vårt eget försvar måste vi utöka våra internationella försvarssamarbeten, särskilt det med Nato. Ett svenskt medlemskap i Nato har aldrig varit så angeläget som det är i dag.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171201

Share

En förslösad högkonjunktur

Just nu handlar den politiska debatten om många saker, men inte om det som är politikens kärna: den ekonomiska politiken. Jag vill därför den här veckan uppmärksamma att regeringen slösar bort den rådande högkonjunkturen och för en potentiellt mycket riskabel ekonomisk politik med stora utgifter och ännu större utgiftslöften – vilket eldar på konjunkturen och riskerar att skapa behov av stora åtstramningar så snart lågkonjunkturen kommer. Detta uppmärksammas så här i den moderata budgetmotionen denna höst.

”I många delar följer den nuvarande högkonjunkturen det normala mönstret. Arbetslösheten sjunker när exportmöjligheterna för svenska företag ökar och den inhemska konsumtionen är stark. Utanförskapet stabiliseras och utgifterna för bland annat a-kassa ökar långsammare. Skatteinkomsterna ökar snabbare än förväntat, inkomsterna för 2018 väntas nu bli nästan 40 miljarder kronor högre jämfört med prognoserna för ett år sedan. Fastighetspriserna stiger och skuldsättningen ökar.

Andreas Norlén
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171124

Share

Alliansen är överens om reformbehovet

Den senaste tidens opinionsmätningar har visat på en tydlig återhämtning för Moderaterna och att Alliansen åter är större än de rödgröna partierna. Detta är mycket glädjande. Alliansen är betydligt mer överens än många tror, vilket jag var inne på i min förra spalt.

De fyra allianspartiernas respektive budgetalternativ innehåller viktiga, gemensamma delar, vilket jag också nämnde då. Bland annat identifierar partierna centrala reformområden, där Sverige behöver viktiga förändringar i form av allianspolitik. Låt mig återge en del av detta avsnitt.

”När en allt större andel av de arbetslösa står långt från arbetsmarknaden och ofta har svag utbildningsbakgrund och låg produktivitet krävs nya reformer. Det måste bli enklare och billigare att anställa arbetskraft med lägre kvalifikationer. Möjligheterna till vuxenutbildning bör samtidigt förbättras. Som Alliansen enats om bör Arbetsförmedlingen läggas ned i sin nuvarande form. Det är nödvändigt för att kunna fördela myndighetens resurser på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.

Andreas Norlén
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171117

Share

Alliansen överens om synen på ekonomin

Det har det senaste året talats mycket om att Alliansen inte mår bra och att sammanhållningen mellan allianspartierna sviktar. Ett tydligt tecken på att de beskrivningarna är överdrivna är att Alliansen är helt överens om synen på svensk ekonomi.

Visserligen lämnade respektive alliansparti (tyvärr) varsin budgetmotion i oktober, med varsitt alternativ till regeringens budget för 2018, men respektive budgetmotion inleddes med identiska analyser av Sveriges ekonomi som partierna förhandlat sig fram till. Låt mig återge en del av denna analys, som alltså samtliga fyra partier står bakom och som därmed utgör en grund för en gemensam ekonomisk politik.

”Ett starkt BNP-utfall för det andra kvartalet 2017 indikerar, tillsammans med positiva utfall för förtroendeindikatorer, att högkonjunkturen fortsätter starkare än vad som tidigare förutsagts. Tillväxten har reviderats upp till 3,1 procent för 2017 och 2,5 procent 2018. Investeringarna har ökat i Sverige sedan 2014 och har varit en viktig drivkraft för tillväxten.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171110

Share

Inträdesjobben innebär inte sänkt lön

Ulf Kristersson har gjort succé under sina första veckor som Moderaternas partiledare. Han har gått segrande ur flera debatter till följd av sin lugna, resonerande stil och opinionssiffrorna tycks vara på väg uppåt. Man ska aldrig titta för mycket på opinionssiffror, och det är till slut valresultatet som räknas, men visst är det roligare med bra siffror än med dåliga siffror.

Socialdemokraternas taktik tycks vara att säga så lite som möjligt om sin egen politik och anklaga Moderaterna och Alliansen för att ”bara” vilja sänka skatter och sänka löner. Låt mig citera några delar ur Moderaternas budgetmotion för att kommentera dessa påståenden.

Det är Alliansens förslag om inträdesjobb som gör att socialdemokraterna skäller om sänkta löner. Förslaget handlar dock om att man ska få avtalsenlig lön för den del av arbetsdagen som man faktiskt jobbar.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171103

Share

Vi behöver polisen!

Centerpartiets stämma har fattat beslut om att arbeta för att det regelbundet ska finnas närvarande polis i alla kommuner.

Fyrhjuling är stulen, verktyg borta, traktorn tömd på bränsle – det här är ingen ovanlig erfarenhet bland oss som bor på landsbygden. Men det som jag känner mest oro för är att det sprider sig en känsla av att det inte är någon ide att ens anmäla brotten till polisen, att dessa utredningar läggs ned.

Jag ser att det växer upp en misstänksamhet och hätsk stämning i facebook-grupper där ”misstänkta” fordon och personer hängs ut, där man hetsar varandra med olika kommentarer.

Kerstin Sjöberg
Ordförande för Centerpartiet i Norrköping

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171027

Share

Fort och fel bildningsnämden!

Landsbygdsbor i Motala kommun oroas över utvecklingen och beslutet
som tagits angående nedläggningen av Godegårds skola och bjuder in politiker till en manifestation på Stora torget i Motala i morgon lördag kl 11. Bild: PIXHILL

Anna Skult som är vårdnadshavarnas juridiska ombud påvisar i överklagan att beslutet om nedläggning av Godegårds skola på flera punkter bryter mot både kommunallagen och skollagen.

Hon påpekar också att utredningen som sådan i många delar är undermålig och att det är tydligt att den framarbetats snabbt för att påskynda nedläggningen av skolan. Att utredningen hastats fram är något föräldrarna påtalat hela tiden.

Föräldrar från Godegård gm Martin Hjelmar

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171020

Share

Dags att kavla upp ärmarna och reformera

I lördags talade Ulf Kristersson på Moderaternas stämma i Örebro. Liksom hans installationstal den 1 oktober var talet i Örebro både ideologiskt och konkret. Han konstaterade att Sverige behöver reformer och att socialdemokraternas historieskrivning är orimlig.

Han framhöll också att den överbudspolitik som socialdemokraterna ägnar sig åt idag har djupa rötter och att Stefan Löfven håller tummarna medan moderaterna kavlar upp ärmarna. Jag återger en del av talet här nedanför.

”När Demoskop frågar svenska folket vad de förknippar med den svenska modellen, så kommer gemensamt finansierad skola och sjukvård på första plats. Det är rätt naturligt. Men redan på andra plats kommer ett helt annat svar: Den svenska modellen innebär att man själv har rätt att välja skola och sjukvård. Valfrihet är alltså numera ett kärnvärde i den svenska välfärdsmodellen. Så hade det inte varit om inte vi hade tagit strid för det.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171020

Share

Vi tror på Sverige

När jag såg Stefan Löfven i partiledardebatten i söndags rya om att Alliansen lämnade efter sig budgetunderskott och nu vill sänka skatterna och sänka lönerna, då suckade jag och tänkte på vad bra det vore för svensk, politisk debatt om Socialdemokraterna inte försökte förfalska historien och vantolka motståndarnas förslag, utan accepterade verkligheten sådan den är och förde en hederlig debatt.

Jag kan leva med att de inte vill sänka lönerna för folk som jobbar, men jag har svårare att acceptera att de bekämpar skattelättnader på arbete med så oseriösa argument.

Snart sagt alla ekonomer är eniga om att sänkt skatt på arbete ökar drivkrafterna för människor att arbeta eller arbeta mer och därmed gör det att fler anstränger sig mer för att få jobb – vilket leder till att fler jobbar (eller, på ekonomspråk, att sysselsättningen ökar). Och omvänt: Om man höjer ersättningarna till människor som inte arbetar (till exempel genom att höja a-kassan eller sänka skatten för sjukskrivna, som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgeten för nästa år) så minskar drivkrafterna för människor att söka sig till arbetsmarknaden och då kommer färre att jobba.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171013

Share

Ulf Kristersson ny partiordförande

I söndags valdes Ulf Kristersson till ny partiordförande för Moderaterna. Han lade i sitt installationstal ut texten om hur han ser på Moderaternas roll i svensk politik och vilken politik Sverige behöver. Det var ett tydligt, ideologiskt förankrat tal och jag återger här några viktiga delar.

”Vad är då vår roll i svensk politik idag? En del säger att Moderaternas förening av liberalism och konservatism inte längre fungerar. Att det råder en helt ny konflikt mellan frihetens idéer, och en stark stat. Mellan individuell frigörelse och gemensamt ansvar. Mellan sökandet efter det nya och respekten för det gamla.

Jag tror att det är helt fel. Jag tror att Sverige behöver en värderingsburen pragmatism. Det är ett vuxet förhållningssätt till politik och samhälle: Fast förankrad i stabila värderingar om rätt och fel, utan att snegla på vad som är opportunt för stunden. Vi springer ingens ärenden. Vi avlönar inte organisationer som skrubbar vår rygg om vi skrubbar deras.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171006

Share