Kriserna kräver mer samarbete

Fredsprojektet EU står inför ett vägskäl

Tack vare EU kan vi resa fritt, arbeta och studera var vi vill och handla över gränserna. Många tar detta för givet, men det har varit en lång och mödosam process för

Share

Att våga säga vad jag tycker

I Sverige har vi yttrandefrihet, det vet vi alla, trots det känner många att det inte är helt OK att ställa frågor inom alla områden.
Opinionsinstitutet Demoskop har undersökt om människor upplever att vissa saker är svårare än andra att prata öppet om. Resultatet visar en tydlig politisk skillnad i vad man

Share

Fel analys om både flyg och tåg

Opinion

I Miljöpartiets Sverige åker alla kollektivt. Det har nu blivit klart sedan partiet släppt det som ett vallöfte. Hur det rent praktiskt ska gå att lösa återstår fortfarande att se. Bara MP vet i nuläget.

Vallöftet framstår troligtvis bland invigda som en säker valvinnare. Det MP egenhändigt vill lösa åt väljarna, är ett unisont biljettsystem för alla resenärer som reser genom Sverige med buss och tåg.

Share

Öka säkerheten på våra sjukhus

Vi lever i en allvarsam tid med påtagliga hot från olika håll. I veckan väcktes åtal mot Rakhmat Akilov, som har erkänt terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Återkommande rapporteras också om grova brott som begås och om polisens bristande förmåga att bekämpa den grova brottsligheten.

Ett fenomen som börjat uppmärksammas på senare tid är hot och våld mot personal på sjukhusens akutmottagningar, till exempel i samband med att gängkriminella personer kommer in skadade. Det är en helt oacceptabel utveckling som måste brytas genast.

Problemet är störst på sjukhusen i de stora städerna, men även utanför Stockholm, Göteborg och Malmö kan hot och våld förekomma. Sjukhus och akutmottagningar finns för att hjälpa människor i nöd och de måste vara trygga platser.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180202

Share

Mycket klimatnytta för pengarna

Häromdagen visade SVT ett avsnitt av Vetenskapens värld, där en del av förra årets många naturkatastrofer skildrades. Jordbävningar har uppenbarligen inget med klimatförändringarna att göra, men att stormar och orkaner tenderar att bli starkare över Atlanten och drabba Karibien och USA med allt större förödelsekraft kan delvis förklaras av att det översta vattenlagret blivit varmare och djupare.

Det krävs åtgärder för att stoppa klimatförändringarna, men liksom på andra politikområden är det på miljö- och klimatpolitikens område viktigt att de åtgärder som vidtas är effektiva och leder till förändring på riktigt. Klimatet är en ödesfråga. Det finns inget enskilt land eller parti som kan göra anspråk på att lösa den frågan ensam. Det är angeläget att alla världens länder och politiker kommer samman för att hitta en lösning. För vår del börjar det här i Sverige.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180126

Share

Kunskap i svenska för medborgarskap

I veckan presenterade Moderaterna en rad förslag som går ut på att öka kraven på nyanlända att lära sig svenska. Goda kunskaper i svenska språket är en nyckel till integration i Sverige. Omfattande forskning visar att språket är särskilt viktigt för att bli en del av ett nytt land. Goda språkkunskaper handlar inte minst om möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden och ordna egen försörjning.

Språket är också väsentligt för individens möjligheter till demokratisk delaktighet, vilket bland annat har konstateras av 2013 års Medborgarskapsutredning. Förutsättningarna att utöva de rättigheter som är kopplade till medborgarskap, såsom rösträtt i riksdagsval, förbättras avsevärt om man behärskar svenska och därmed till exempel kan följa den allmänna debatten.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ord – förande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180119

Share

Sanslös svensk migrationspolitik

Staffan Danielsson, centerpartistisk riksdagsledamot.

Vlora Syla och hennes två barn, från Kosovo och Åtvidaberg, utvisas efter åtta år i Sverige. Svensk migrationspolitik är sanslös.

Tio- och hundratals tusen, och deras anhöriga, som sökt asyl i Sverige det senaste decenniet har beviljats uppehållstillstånd, i många fall på tveksamma grunder eftersom prövningen oftast sker utan att identitetshandlingar finns.

Många har också genom myndigheternas slapphet fått asyl som barn under 18 år trots att man varit mellan 20 och 30. Därtill går de flesta som fått avslag likt Vlora och hennes barn under jorden, i hopp om att senare få nya chanser till medborgarskap.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180112

Share

Gott nytt valår!

Gott nytt valår och god fortsättning på det nya året! 2018 kommer att bli intensivt och spännande för alla som är intresserade av politik och om ett år kanske Sverige har en ny regering, en alliansregering som redan har inlett arbetet med att genomföra viktiga reformer. Jag är nu åter i tjänst, efter att ha varit föräldraledig under hösten, och kommer under våren att fokusera på konstitutionsutskottets granskning av bland annat Transportstyrelseskandalen. I den här spalten tänkte jag den här veckan ta upp migrationspolitiken.

Det rapporterades nyligen att Migrationsverket ska säga upp personal och att antalet asylsökande till Sverige nu ligger på normala nivåer. Allt är dock relativt. Om man tittar på siffror för de senaste 20-30 åren ligger antalet människor som söker asyl i Sverige fortsatt på höga nivåer, även om det förstås är långt till den unikt höga inströmningen hösten 2015. De nivåer som nu råder skulle ha ansetts höga och föranlett diskussion för tio år sedan.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180112

Share
Share

Det nya året för med sig risker för svensk ekonomi

Nu är det bara ett par dagar kvar av 2017. Låt mig önska alla läsare ett Gott Nytt År och ett trevligt nyårsfirande. Efter varje fest som blir för trevlig finns dock risken för baksmälla. Jag vill inte spekulera om vad läsekretsen ska ägna sig åt på nyårsafton, men jag kan konstatera att regeringens ekonomiska politik är så expansiv och så ”feltajmad” att riskerna för en baksmälla är betydande.

Det nya året för med sig påtagliga risker för svensk ekonomi. Det illustrerades av finansministern själv, när hon för någon vecka sedan presenterade reviderade bedömningar av det ekonomiska läget. Bedömningen av den ekonomiska tillväxten 2017 reviderades ner och arbetslösheten reviderades upp. En stark offentlig ekonomi och en stabil makroekonomisk miljö är viktiga förutsättningar för att skapa tillväxt och välstånd. Det gör att människor och företag vågar konsumera och investera samt att banker och andra länder vågar låna ut pengar till Sverige till goda villkor.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171229

Share

Skärpta straff

Inledningsvis vill jag önska dig, ärade läsare, en riktigt God Jul så här dan före dan före dopparedan. Jag hoppas att du och dina närmaste får en fin julhelg med mycket gemenskap, värme och kärlek. Så här i juletid vill man egentligen inte skriva om tillvarons mörka sidor, men en fråga som varit aktuell hela hösten och blivit extra aktuell den senaste veckan rör sexuella övergrepp.

Ett av höstens stora samtalsämnen har varit Metookampanjen. Den har medfört att många, som tidigare hållit tyst om trakasserier och övergrepp, nu vågar berätta. Det är, som jag skrivit tidigare på denna plats, bra och viktigt och kommer förhoppningsvis att leda till bestående förändringar.

Den allra senaste tiden har flera händelser lett till att debatten om sexuella övergrepp blivit än mer intensiv. Jag tänker på överfallsvåldtäkterna i Malmö, de friande domarna i en uppmärksammad rättegång om en gruppvåldtäkt och regeringens förslag om förändringar i sexualbrottslagstiftningen.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171222

Share