Det strålar en stjärna

Åter julvandring i Salem, Godegård

Hos Herodes frågade de tre vise männen efter ett nyfött barn. Fv Ilona Degermark, Malin
Hellqvist och Lars Carlsson.

MOTALA-GODEGÅRD (LT)

Under många år har svenska kyrkan och Salemförsamlingen i Godegård haft ett gott samarbete. Man har också haft påsk- och julvandringar för

Share

Järnvägsvagnen blev till kiosk

Smalspårsvagn från Väderstad-Skänninge på äventyr – reste till USA tur och retur

När vagnen på 1990-talet återkom till de enda bevarade smalspåren i Östergötland var den alltså förtyskad med sin gröna yta över den underliggande teaken.

MJÖLBY (LT)

Det var en gång en järnvägsvagn som för 105 år sedan byggdes i Arlöv, Skåne, för den lilla smalspårsbanan Väderstad – Skänninge –

Share

Börja Laosresan i Vietnam

Det lugna och tillbakalutade bergslandet är mångas Asienfavorit

LAOS (LT)

Lugna, tillbakalutade Laos har blivit en favorit bland många Asien-resenärer. Där finns partystället Vang Vieng, den mysiga staden Luang

Share

Nu behövs kyla och nederbörd

Klimatet påverkar både träd och vilt

Så mycket snö kanske inte är nödvändigt så att hjortarna måste ta sig in i Åtvidaberg för att hitta mat som det var vintern 2010.

ÅTVIDABERG (LT)

Kommande vinter kan innebära önskade och oönskade effekter i naturen. Klimatet, lokalt eller världsomspännande, har förändrats vilket

Share

Trångt till bristningsgränsen

Bejublad teaterföreställning i Mixdala

De bryner lök. Det syns väl, av från vänster Dennis Ottosson, Aina Ottosson
och Greger Rossander.

RINGARUM (LT)

Ringarums JUF har gjort det igen. Fyllt bygdegården i Mixdala till bristningsgränsen i samband med två föreställningar av sin Lucia

Share

Årets stipendiat utsedd

Risinge hembygdsförening 2018 års Kulturstipendiat

Risinge hembygdsförenings ordförande Fredrik Blomberg samt Stefan Carlsson, Kulturråd i Finspångs kommun

FINSPÅNG (LT)

En av landets äldsta hembygdsföreningar, Risinge hembygdsförening, har från Finspångs kommun erhållit 2018 års Kulturstipendium. Säll-

Share

Hundra år av demokrati

Som jag nämnde i en bildtext i förra veckans krönika inleddes den 17 december riksdagens firande av demokratijubiléet – att det gått 100 år sedan allmän och lika rösträtt för kvinnor och män infördes. Jag höll flera tal den dagen, däribland ett anförande som inledde ett seminarium i andrakammarsalen om antologin Rösträttens århundrade, som givits ut av Riksbankens jubileumsfond. Kungen och kronprinsessan närvarade. Då sade jag bland annat så här.

För hundra år sedan, mitt i natten den 17 december, var andrakammarsalen arenan där ett historiskt ögonblick utspelade sig. Första kammaren fattade beslut utan votering vid tiotiden på kvällen, men här i andrakammarsalen pågick debatten till långt in på natten. Beslutet blev dock detsamma. Den extrainkallade – urtima – riksdagen kunde inte anta grundlagsändringar men fattade ett avgörande principbeslut: Allmän och lika rösträtt för kvinnor och män skulle införas i Sverige.

När klubban till slut föll var säkert många trötta – men de hade just upplevt ett avgörande ögonblick, ett avgörande vägval i Sveriges historia. Riksdagen hade visat sig ha förmågan att genom fredliga reformer göra vårt land till en demokrati. Det blev ingen revolution, inget våld, ingen blodspillan – i motsats till vad så många andra länder tvingades uppleva.

Därför inleder vi, naturligtvis, just här och just i dag riksdagens firande av demokratins genombrott i Sverige. Vi vill uppmärksamma hela processen mot en demokratisk riksdag och vårt jubileum fortsätter därför ända till januari 2022, hundra år efter den dag då de första kvinnorna till slut intog sina platser i vårt parlament – Kerstin Hesselgren i förstakammarsalen och här i andrakammarsalen Elisabeth Tamm i bänk 35, Nelly Thüring i nummer 124, Bertha Wellin i nummer 14 och Agda Östlund i bänk 13.

För hundra år sedan befann Sverige sig i en brytningstid präglad av flera stora skeenden, som slutet på det första världskriget. På många sätt innebar omvälvningarna att en gammal värld gick under, att en ny tid bröt fram och att ramarna tog form för den värld vi idag lever i.

I Sverige hade kampen för fullständig demokrati pågått i årtionden, men just då uppstod ett formativt ögonblick som flera nyckelaktörer tog väl vara på. Under intensiva och bitvis dramatiska förhandlingar i skuggan av inte minst det tyska kejsardömets fall och betydande spänningar även i vårt land lyckades partierna nå enighet om den rösträttsreform vi firar i dag. Riksdagens historiska principbeslut har kallats för det enskilt viktigaste beslutet i Sveriges politiska historia och jag kan tänka mig att många nickar instämmande. Sverige passerade här den viktiga punkt efter vilken man inte längre kan vända tillbaka.

Jag tror man måste se det som att avgörandet inte enbart handlade om rösträtten i sig, utan var ett vidare vägval. Hela vår samhällsutveckling stod och vägde den där hösten för ett sekel sedan. Reformer, demokrati och jämställdhet – eller något helt annat? Även om man ska vara försiktig med att peka ut enskilda avgörande ögonblick i ett komplext historiskt flöde, så kan man – i vart fall i symbolisk mening – hävda att det moderna Sverige föddes och valde väg den där decembernatten, en natt som känns så avlägsen eftersom vi idag tar demokratin för given men som bara är ett par generationer bort.

Det fanns många olika aktörer framför och bakom kulisserna dessa dagar. Här i riksdagen agerade personer som Hjalmar Branting och statminister Nils Edén. Utanför riksdagen var rösträttsrörelsen och dess företrädare centrala. Också företrädare för näringslivet var aktiva i detta skede. En inte alltid så omtalad, men viktig, roll spelades av den dåvarande kronprinsen, blivande kung Gustav VI Adolf. Han agerade för en rösträttsreform, anhängare som han var av allmän och lika rösträtt, konstitutionell monarki och parlamentarism av brittiskt snitt.

Mycket har hänt sedan dess och säkert är att demokratin aldrig står stilla. Samtidigt som vi är stolta över de demokratiska framsteg som har gjorts är vi också medvetna om utmaningarna vi har framför oss.

Vi måste förklara demokratin för att förstå dess vikt, vi måste försvara den mot hot, och vi måste förnya den så att våra metoder och tankesätt utvecklas i takt med den tid vi lever i.

Share

På vikingatiden dracks jul

Anders Lindkvist på Norrköpings stadsmuseum kan sin julbordshistoria

Julbordet är en spännande syntes från det sena 1800-talets köksideal, säger Anders Lindkvist. Att julen är en köttstinn helg har anor från den tid då höstslakten av julgrisen skedde.

NORRKÖPING (LT)

Julen är full av traditioner. Många firar högtiden som åminnelse av Jesu födelse medan andra enbart anammar den kyrkliga högtiden genom att

Share

Shopping för ett hållbart Sverige

Allt fler väljer miljövänlig second hand i julhandeln

– Allt fler människor verkar välja second hand som ett alternativ vid shopping. Det menar
Christine Berg som sedan fem år tillbaka arbetar på Återvinningen i Söderköping.

SÖDERÖPING (LT)

Det återvunna plagget uppfyller kraven och blir därmed Årets julklapp 2018, utsedd av Hui Research. Motiveringen är att det återvunna

Share

Lokal konstmässa på slottet

Konstnärer vill visa kvalitet tre dagar i Vadstena

Iréne Nordh ingår i arbetsgruppen ”KonstVerksamVadstena”. På sin utställning får hon blommor av de andra.

VADSTENA (LT)

Sex yrkesverksamma Vadstenakonstnärer har bildat arbetsgruppen KonstVerksam- Vadstena för att genomföra ett lokalt förankrat

Share