Bland strandängar och lönnsbackar

Tolv lärorika stopp längs Tyrislöts kultur- och naturstig

Eken var ett viktigt träd, inte minst för fartygsbyggande. Tavlan berättar att det gick åt cirka tusen ekar till ett fartyg.

TYRISLÖT (LT)

Med start vid Skärgårdsmuseet i Tyrislöt går det en natur- och kulturstig i en vandringsslinga i vacker skärgårdsnatur. Förutom en trevlig promenad får man även lära sig mer om det lokala kulturlandskapet.

Natur- och kulturstigen i Tyrislöt är cirka 2,5 km lång och startar vid Skärgårdsmuseet. Vid museet finns en stor informationstavla och där kan man även ta en broschyr med karta. Vandringen går delvis på väg och delvis på stigar i vacker natur.

Längs den uppmarkerade leden finns informationstavlor, där man kan läsa mer om det som finns längs leden. Ungefär halvvägs på leden finns en rastplats där man kan plocka fram sin picknickkorg och ta en paus med fika och fin utsikt.

Natur- och kulturstigen har tagits fram i Sankt Anna hembygdsförenings regi i samarbete med Söderköpings kommun i ett så kallat LONA-projekt. Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Östergötland.

Hembygdsföreningen bildades 1990 och förutom natur- och kulturstigen driver man även Sankt Anna skärgårdsmuseum. Föreningen har närmare 500 medlemmar och har som övergripande målsättning att bevara och levandegöra det värdefulla i bygdens traditionsarv och historia, och det är naturoch kulturstigen ett trevligt exempel på.

Utmed vandringen finns det tolv stopp där man kan läsa på informationstavlor. Den första tavlan berättar om Sakalutten, som var en gubbe som bodde på platsen i mitten av 1800-talet. Man kan fortfarande se stugans fyra hörnstenar och resterna efter murstocken. Sakalutten ägnade sig åt tjuvfiske, och dessutom på söndagarna vilket var otillåtet, vilket gav honom hans smeknamn.

Strax efter kommer man till en bråkgrop som användes till linberedning och på tavlan kan man läsa om den komplicerade processen som innefattar moment som linryckning, frörepning, rötning, bråkning, skäktning och vävning.

Naturstigen fortsätter genom ett stilla landskap med ekar, hagar och strandängar. Informationstavlorna berättar om naturen och ungefär halvvägs kommer man till Lönnsbacken. Det har fått sitt namn från att mödrar som fött oäkta barn ibland i desperation kunde kväva barnet och sedan gräva ner det i marken i lönndom. Enligt folktron kunde dessa begravda barn gå igen och kallades för mylingar.

På flera platser längs stigen finns bänkar att slå sig ner på och det gäller bland annat stopp nummer åtta som ligger på ett berg med utsikt över sjön Inre Käfte. Vid rastplatsen finns det även roliga saker för barnen att upptäcka.

Stigen letar sig vidare förbi husgrunder och askträd. Tavla nummer elva berättar om hällmarkstallskog och tavla nummer tolv informerar om hur höskörden har utvecklats under de senaste hundra åren. Sedan är vi tillbaka vid eken där stigen delade sig och där får vi veta att det infördes en lag att alla som gifte sig var tvungna att plantera varsin ek för att bevara ekbeståndet. Tänk vad man får lära sig på Tyrislöts natur- och kulturstig.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share