Bruket banade väg för Finspång

Kanoner, cittror och cykelmärket Snabb

Många förknippar Finspångs tidiga historia med vapentillverkning och kanoner. Här tillverkades järnkanoner under mer än 300 år.

FINSPÅNG (LT)

Redan i mitten av 1500-talet anlades det första bruket vid Finspångsån av kronan. Ett bra läge, eftersom ån var vattenrik och bergslagerna i Hällesta och Vånga fanns inom räckhåll. Dessutom var avståndet inte så långt till utförselhamnen i Norrköping. Även om bruket anlades redan på 1500- talet så var det inte förrän på 1600-talet som tillverkningen tog riktig fart.

Finspångs bruk blev under århundradet en mycket framstående vapentillverkare, som inte bara försåg Sveriges utan stora delar av Europas arméer med kanoner. Företaget hade inte varit möjligt utan den store industri- och företagsledaren Louis De Geer.

De Geer klev in i brukets historia 1618 då han som borgensman såg till att landsmannen Willem De Besche kunde arrendera Finspångs bruk. 1641 köpte han själv bruket och utvecklade det, inte minst med hjälp av invandrade vallonsmeder från hans hemtrakter i Belgien.

Ätten De Geer kom sedan att leda bruket i 200 år innan namnet försvann ur längderna 1841. Stångjärns- och framför allt kanontillverkningen utgjorde hela tiden grunden i företaget. Tillverkningen av inte minst kanoner var emellertid mycket konjunkturkänslig och i början av 1800-talet gick bruket in i en mycket allvarlig kris.

Genom de nya ägarna Gustaf af Wetterstedt och senare Carl Ekman bröts dock den nedåtgående trenden och nyinvesteringar gjordes. En ny, stor masugn uppfördes och kanontillvekningen drevs upp ordentligt. En tid verkade även den erkände preussiske konstgjutaren Carl Mertens vid bruket. Prydnadssaker av gjutjärn i götisk stil finns ännu att beskåda i Finspångs bruksmuseum.

Under andra halvan av 1800- talet började också ett samhälle växa upp kring bruket. Arbetarna, som tidigare bott i torpen utanför bruket, flyttade in i speciella arbetarbostäder. Finspång var nu ett utpräglat brukssamhälle med en patriarkalisk och dynamisk brukspatron i Carl Ekman.

Trots uppsvinget gled utvecklingen ifrån kanontillverkningen i Finspång. Ute i Europa gjordes kanonerna alltmer av stål, vilka hade en överlägsen hållbarhet. I Finspång höll man envist kvar vid kanoner av järn. Utgången var till slut given och efter en bitter strid med landets andra kanontillverkare, Bofors, tvingades, i början av 1900-talet, Finspångs bruk att avsluta en över 300-årig tillverkning av kanoner. Vid samma tid avled den gamle brukspatronen Ekman.

Finspångs bruk och gods styckades nu upp i en rad olika företag. Finspång kring sekelskiftet var en smältdegel där stora omställningar inom industrin var nödvändiga.

Bruket och dess efterföljare har förstås dominerat Finspångs industrihistoria i mycket hög grad. Ändå har det givetvis funnits också annan industri. Här nämner vi några i mängden. ”Cittra-Lasse”, eller Adolf Larsson, som han egentligen hette, gjorde sig i början av 1900-talet känd som en cittratillverkare av storformat. Hans ackordcittror från Finspång letade sig ut till köpare i stora delar av världen.

Cyklar av märket ”Snabb” gjordes också i samhället i början av seklet, en ”förstklassiga maskin” enligt reklamen.

I Finspång och det intilliggande Lotorp verkade även den driftige John Fröberg, som förmodligen var Nordens uppfinnare av postorderkatalogen. Johan Fröberg startade en hel räcka med industrier; tryckerier, kartongfabrik, fiskeredskapsfabrik och snickeri för att nämna några.

I den stora omställningsprocess, som följde på brukets nedläggning föddes två livskraftiga industrier i Finspång. Den ena av dessa var det som skulle bli ASEA-STAL eller som det heter nu, Alstom.

Svenska Turbinfabriks Aktiebolag Ljungström (STAL) bildades i februari 1913 i Stockholm och redan i mars samma år startades verksamhet i Finspång. Bakom företagets tillverkningsidé låg uppfinnaren Birger Ljungström, som i Finspång fann bra verkstäder och duktiga arbetare; alltså ett lämpligt ställe för tillverkning av turbiner i stor skala.

Förutom verkstäder, bostäder och markreserver så köptes Finspångs slott för att fungera som affärs- och ritkontor.

De 180 arbetarna utökades inom några år till 380. Därtill kom cirka 100 tjänstemän. Den första turbinen från Finspång hamnade i London, nästa levererades till Skärblacka. 1916 köpte ASEA aktiemajoriteten i STAL och Birger Ljungström fick lämna vd-posten i företaget till förmån för ASEAmannen Ivar Hahne. Trots problem kring första världskriget så utvecklades STAL, inte minst tack vare efterfrågan på turbiner till fartygsmaskiner. Nya verkstäder och maskiner tillkom, bostäder byggdes åt de alltfler arbetarna.

Allt större ångturbiner utgjorde grunden i STAL:s tillverkning, men även kylmaskiner för livsmedelsindustrin blev en försäljningsframgång. En återvändsgränd blev däremot experimenten med de första svenska reamotorerna i slutet av 1940-talet. Flygvapnet, som tidigare visat sitt intresse drog sig ur projektet, som fick läggas ned.

På 1950-talet bildade STAL dotterbolag i Norrköping och Linköping. Koncernen representerades numera i en mängd länder runtom i världen. Ång- och gasturbiner från Finspång har under senare decennier kommit till användning inom en rad olika områden. I exempelvis de stora kraftanläggningar som förser oss med energi behövs turbiner i jätteformat. Sådana görs i Finspång. En viktig inkomst har de gasturbiner varit som exporteras för kraftgenerering inom olje- och gasindustrin. Sådana kan återfinnas på oljeplattformar i Persiska viken till exempel.

Numera är STAL uppköpt av den internationella koncernen Alstom. Alstom i Sverige omsätter drygt fem miljarder kronor och är representerat på ett tjugotal orter runtom i landet. Huvudkontoret ligger i Finspång där också huvuddelen av de omkring 3 000 anställda finns. Det andra stora företaget som föddes ur askan efter Finspångs Bruks nedläggning var Finspångs Metallverk AB.

All järnverksamhet från bruket hade tidigare överförts till det nybildade Stens Bruks AB. Detta var emellertid bara en temporär lösning. Disponenten där, Kristoffer Huldt, tog snart initiativet till att bilda Finspångs Metallverk AB, som förutom järnverksamheten också tog över bostäder, markområden och det stora lantbruk som hört till Finspångs Bruk.

1914 startades en omfattande omställningsprocess där det gamla järnverket skulle bli ett modernt metallverk. Järnet ersattes med koppar, mässing och bronsprodukter. I början tillverkades tråd, kabel, plåt, band, rör och spik.

Vid sidan av tillverkningen ägnades stora resurser åt forskning. Metallverket skaffade sig därigenom ett försprång jämfört med många andra konkurrenter. Det märktes inte minst när företaget började marknadsföra produkter av lättmetallen aluminium.

Det började med aluminiumfolie för förpackning av livsmedel och cigaretter. En helt ny produkt, som ersatte det gamla staniolpapperet. Det fortsatte sedan med fabricering av profiler och aluminiumplåt till de flygplan som under 1930- och 40-talen började utvecklas hos SAAB i Linköping.

På aluminiumsidan blev Svenska Metallverken en av de ledande i vår del av Europa. Aluminium- och andra lättmetallprodukter kom att bli företagets nisch. Stora investeringar gjordes i mitten av förra seklet och när det nya aluminiumvalsverket uppfördes räknades det som ett av världens modernaste.

Vid 50-årsjubileet 1963 hade företaget omkring 2 200 anställda, något hundratal mer än grannen STAL. Företagets produktsortiment kom att bli brett med alltifrån kopparrör till jaktplansprofiler och husfasader av aluminium.

Genom flera förändringar av ägarbilden har Svenska Metallverken under senare decennier delats upp i mindre produktionsenheter. Det finns sex olika företag på samma industriområde, dessutom ingående i tre olika koncerner. Sapa Profiler AB, Sapa Heat Transfer AB, Sapa Industriservice AB och Sapa Technology, vilka ingår i Sapa-koncernen, Outokumpu Copper Strip AB ingår i den finska Outokumpu-koncernen och SSAB Tunnplåt ingår i SSAB-koncernen.

Källa: Wikipedia

Share