Byggsatsning som kom av sig

Frustration i Väderstad – landsbygdsutveckling med förhinder

Väderstadborna har glatt sig åt att en entreprenör vill satsa på tomter och nybyggnation i samhället.

VÄDERSTAD (LT)

Om landsbygden ska kunna hållas vid liv behöver det finnas människor som vill bo där – och det finns, problemet är däremot att nybygnation utanför städernas tätorter innebär stora problem. Hembygdsföreningen och byalaget i Väderstad är två av föreningarna i orten som engagerat sig i frågan.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Share