Centerökning i hela länet

Ett 20-tal besökare hade mött upp för att lyssna till förbundsordföranden Magnus Ek.

Förbundsordföranden för CUF, Magnus Ek, var gäst när Söderköpings Centerkrets hade träff hos Annika Altnäs på Vänneberga gård. Ek bor i Gryt i grannkommunen Valdemarsvik.

När ordföranden Katarina Karlberg hälsade välkommen nämnde hon att Söderköping var bäst i länet på att värva medlemmar. Nio nya medlemmar har värvats och medlemsregistret uppvisar 109 personer. Bland flera duktiga värvare nämns Magnus Berge som särskilt effektiv av en partikamrat.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170609

Share