Ekeby – en föregångssocken

[caption id="attachment_4189" align="alignleft" width="431"]Lovisa Christina Hoffstedt, en av sönerna (kanske Carl David född 1865) samt Sven Gustaf Steineck. Lovisa Christina Hoffstedt, en av sönerna (kanske Carl David född 1865) samt Sven Gustaf Steineck.[/caption]

BOXHOLM (LT)

Folkskolan blev lagstadgad i Sverige 1842, men det varierade något när skolor tillkom i landets socknar. Åsbo, Malexander och Rinna tillhörde eftersläntrarna, men Ekeby socken var en föregångare. Där startade skolverksamhet fem år innan den blev lagstadgad. Sven Gustaf Steineck hette läraren som under 1800-talet undervisade nästan 7000 Ekebybarn. I november år 1836 lades det i Ekeby socken fram ett förslag om allmän skola. Det var sex år innan folkskolan blev lagstadgad i Sverige. Initiativtagare till allmän skola i Ekeby var vice pastor Pehr Carlsson Hanner. Det är också förklaringen till varför gatan förbi Stenbocksskolan i Boxholm kallas för Pehr Hannergatan. Text: Klas Johansson Fortsättning publicerad i papperstidningen 160916

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share