Rekommenderas hemarbete

Fjärr- och distansundervisning för att minska smittspridning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieelever arbetar hemma. Rekommendationen gäller i dagsläget t o m den 6 januari 2021.

SVERIGE

Den ökande spridningen av covid-19 i Sverige har under hösten mötts med en rad olika åtgärder som berört stora delar av samhället. Att gymnasieskolor nu rekommenderas...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share