En parkeringsstrategi för framtiden

Uppdaterade parkeringar i Finspång blir avgiftsbelagda

Trafikingenjör Joakim Joge vid Lillsjöbäckens parkering som är en av tre som nu blir avgiftsbelagd.

FINSPÅNG (LT)

Från den 20 april kommer parkeringarna vid Stationsvägen, Kalkugnsvägen och Lillsjöbacken att vara avgiftsbelagda. Den ombyggda parkeringen Lillsjöbacken som öppnade den 14 april,… efter att ha varit helt avstängd sedan juni förra året, har asfalterats och fått tydliga markeringar, ny belysning och laddningsstationer. Ett steg mot kommunens mål om hållbar utveckling för en attraktiv och tillgänglig centralort.

På platsen vid Lillsjöbackens parkering hörs trafiken från 51:an i bakgrunden. Det är tidig förmiddag i april. Solen skiner över området där många bilar redan står parkerade. Närmast infarten finns betalningsautomaten som för dagen är täckt med en skyddande plast, cirka en vecka innan den kommer att börja användas.

– Vi jobbar mycket med hållbart resande. Det är viktigt för oss. Och då har vi byggt den här parkeringen. Den ligger strategiskt placerad. Här har vi ju även Finspångs station och det är ett hållplatsläge som är en viktig knutpunkt. Hela parkeringen rymmer totalt 213 platser. I och med att Vårdcentrum flyttat in här i centrumregionen, så utarrenderas den nedre delen av parkeringen till Region Östergötland med 90 platser, och den övre delen är för allmänheten och de som pendlar, informerar Joakim Joge, trafikingenjör på Samhällsplaneringen i Finspångs kommun.

Tidigare var det endast en grusplan och Joakim hyser åsikten att det ur trygghetssynpunkt har blivit ett lyft. En ny belysning har satts upp och parkeringsplatserna har fått tydliga markeringar med påmålade linjer. Det har blivit mer uppstyrt.

I området finns även sex laddningsstationer, och med tanke på framtiden finns möjligheten att utöka till fler stationer för el- eller hybridfordon.

– Den här parkeringen, Lillsjöbäcken, och sen den där parkeringen, säger Joakim, och pekar ned till höger, vid Kalkugnsvägen och parkeringen vid Stationsvägen, kommer från och med den 20 april att vara avgiftsbelagda.

Avgifterna kommer att vara 24 timmar om dygnet och kostar sex kr per timme, 80 kr per dygn och 300 kr per månad. Man betalar via en app, som man laddar ned i sin smartphone vid samtliga parkeringsplatser eller i parkeringsautomaten. Samma biljett gäller alla tre parkeringsplatserna.
– Parkeringsautomat finns här på området i Lillsjöbäcken, och man betalar med kort, eller så kan man ladda ned appen, Apcoa flow. Vid de andra ytorna, på Kalkugnsvägen och Stationsvägen, finns ingen automat – men där har vi en skylt med hänvisning till Lillsjöbäcken. De ligger nära automaten – men jag rekommenderar appen. Den är lätt att använda, säger Joakim.

Parkeringen vid stationsområdet har cirka 70 platser. Det är en yta som planeras för bostäder i framtiden, men eftersom det lär ta tid innan det projektet påbörjas, så kommer området att vara kvar som grusparkering.

Parkeringarna ingår i kommunens mål om framtida utveckling. Finspång arbetar för att år 2035 ha 30 000 invånare, vilket innebär större intäkter, men det ställer även krav på att skapa förutsättningar för att växa. Finspång ska vara en attraktiv boendekommun, och i detta ingår en väl fungerande parkeringsstrategi både för motorfordon och cykel. Finspång har bra cykelvägar och kom på första plats i kommunbarometern.

– Tanken med avgifterna som nu kommer till, är att främja hållbart resande, att fler som bor i tätort ska gå eller cykla till jobbet, men vi arbetar också med kollektivtrafiken. Vi har täta kontakter med Östgötatrafiken. Resandet har gått ned ganska mycket för närvarande, men det är fullt naturligt med tanke på rådande omständigheter. Vi hoppas att vi kommer ur läget någon gång. Men när det är normalläge så tänker vi i första hand – gång, cykel och kollektivtrafik…

Text oc bild: AGNETA ÖSTLUND

Share