Fyrudden har en lång historia

Från fiskeläge till en modern skärgårdsport

Restaurangen har fått nya ägare som satsar framåt. Den nybyggda terrassen blev ett lyft.

FYRUDDEN (LT)

Fyrudden är porten till Gryts skärgård. Här finns en populär gäst – hamn och härifrån går båten till Harstena. Hamnen är med i projektet Smart marina, och även om fiskerinäringen är… långt ifrån hur det var förr så är det fortfarande en viktig hamn på ostkusten.

De senaste åren har det hänt en hel del spännande saker i Fyrudden. Hamnområdet har utvecklats rejält med bland annat utbyggnad av piren, fler parkeringar, Blå flagg, Smart marina, fler gäst hamnsplatser och nya ägare till restaurangen. Det finns fortfarande mycket potential att ta tillvara men hamnområdet förbättras hela tiden och det är intressant utveckling att följa.

Och Fyrudden har en lång historia som viktig knutpunkt för den östgötska skärgården. Tidigare har fisket varit en viktig inkomstkälla men numera är det snarare fritidsaktiviteter och besöksnäringen som driver utvecklingen framåt. Och det är inte svårt att se varför, för Gryts skärgård är verkligen något som är värt att uppleva.

Skärgården kring Fyrudden är formad av inlandsisen som pressade ner landet. När det tjocka istäcket hade smält reste sig landet sakta ur vattnet. Så fort en häll kom upp använde skärgårdsborna den. Först till jakt och fiske och senare även till bete och jordbruk. Djuren flyttades från holme till holme och fick ströva fritt för att beta.

Denna skärgård har varit bebodd i många hundra år. Havets silver, strömmingen, har historiskt stått för de största inkomsterna. På våren lekte den inne i vikarna och i slutet av sommaren gick stimmen ut till havs igen. Ibland var stimmen så täta att det gick att sänka ner en hink och dra upp den full med fisk.

Under världskrigen gav sig alla som kunde ut med båt eller på isen för att dryga ut mat och inkomst. Det var kalla vintrar och små fiskekojor drogs ut på isarna för att skydda mot den bitande kylan. Lyktor tändes och som små städer på isen lyste de i vintermörkret.

Ibland var det svårt att hitta emballage så det räckte till all fisk som skulle levereras. En påhittig fiskare levererade sin fångst i en utdragssoffa.

En förutsättning för ett lyckat fiskecentrum är goda transporter och på 1940-talet byggdes en ny väg till Fyrudden.

Tidigare saltade man fisken för att öka hållbarheten, nu kunde den färska fisken snabbt fraktas vidare.

Hamnen i Fyrudden byggdes i mitten av 1950-talet för att underlätta kommunikationen i skärgården, främst för alla fiskebåtar och öbor.

På öarna runt Fyrudden fanns på mitten av 1940-talet ett 60-tal motordrivna fiskebåtar. På 1950-talet började man fiska med trål och snart hade 10 trålare hemmahamn där. Det var liv och rörelse i hamnen när strömmingsbåtarna la till kaj för att lasta ur sin fångst. Fiskerekordet är från 1955 när man under tre dagar fick upp 440 ton strömming. Näst efter strömming är det gädda och ål som har varit viktigast för fisket.

År 1849 bestämde skolrådet i Gryt att även barn i skärgården skulle gå i skola. En ambulerande folkskola startades med en lärare som undervisade på åtta olika platser i skärgården. Tre månader om året fick barnen gå i skola. Efter hand utökades lästiden och 1918 gick barnen i skola nio månader om året, nu i fasta skolor på Harstena och Bokö.

Fyrudden har inte fått sitt namn efter någon fyr utan från de tallar (furor) som växer på platsen. 2015 upphörde Fyrudden som egen småort och slogs istället ihop med Snäckevarp, Fyrtorp och Gryt till tätorten Gryt.

Dagens hamn är en modern anläggning med hamnkontor, butik, restaurang, servicehus, sopstation, sjömack och de flesta bekvämligheter som båtfolk kan behöva. Gäst – hamnen har ett 60-tal platser och sommartid är det en samlingsplats för skär gårds – turister. Fyrudden har en lång historia, men ändå framtiden för sig.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share