Gå på digitala gudstjänster hemma

Boxholms församling erbjuder kyrkobesök hemifrån

När tredje advent infaller samtidigt som det är luciadag så måste ju lucia och stjärngossar vara med på gudstjänsten tyckte personalen i Boxholms församling. Diakon Lillianne Svensson agerar lucia.

BOXHOLM (LT)

När Coronapandemin tog ny fart och de nya restriktionerna kom, så blev Boxholms församling tvingad att tänka nytt. Söndagarnas traditionella gudstjänster ställdes in och från och med… första advent har det funnits gudstjänster att se digitalt. Gudstjänsten till tredje advent spelades in i Malexanders kyrka några dagar i förväg, där fanns såväl lucia som stjärngossar.

År 2020 har verkligen blivit ett annorlunda år på många sätt och det har varit både på gott och ont, men mest på ont förstås. Men samtidigt kommer säkert coronaåret dra med sig en hel del positiva saker också, till exempel sådant som vi har lärt oss och som vi kommer att ha glädje av i framtiden.

Inte ens kyrkans gudstjänster som brukas hållas på söndagar klockan 11 är som förr. I Boxholms församling hålls dessa på tisdagar! Fast det är förstås en sanning med modifikation, men gudstjänsterna spelas in på tisdagar och läggs sedan ut på olika digitala plattformar på söndagsförmiddagen.

Länstidningen tog sig till Malexanders kyrka en riktigt mörk och grå tisdag för att bevittna när delar av tredje advents gudstjänst spelades in.

Heidi Hermansson är en av församlingsprästerna i Boxholm, och när hon och övriga närvarande kände sig nöjda med inspelningen av sången de precis hade sjungit så skrattade Heidi och sa ”välkommen till kaoset”. I och med att gudstjänsterna blir digitala så kan det verka rörigt för en utomstående, det görs många tagningar ibland för att alla ska bli nöjda.

Och för Heidi som präst gör det ju faktiskt inget om hon skulle säga fel, då är det bara att göra om.

Det var Domssöndagen, den 22 november, som den sista normala högmässan i Boxholms församling genomfördes. Därefter har gudstjänster spelats in och sänts digitalt. Gudstjänsten till första advent spelades in i Åsbo, till andra advent spelades in i Rinna, och inspelningen till den tredje advent genomfördes alltså i Malexander. Gudstjänsten till den fjärde advent kommer att spelas in i Blåvik.

Inspelningarna släpps sedan på söndagen klockan 11 och det görs på församlingens youtube- kanal men också på Facebook, Instagram och genom församlingens hemsida. Inspelningarna ligger sedan kvar så det går att gå in och titta när man vill.

Förutom gudstjänsterna finns där också en digital adventskalender med lucköppning nu i juletid. Det är 24 stycken små klipp där det till exempel berättas om föremål i kyrkorna som många gånger är lite undanskymda. Man kan få följa med in i orgeln, i sakristian eller lyssna på ett musikstycke.

Att bedriva konfirmationsundervisning har också inneburit en utmaning, det görs genom zoom-träffar, alltså genom att man är uppkopplad med varandra digitalt med ljud och bild.

Heidi Hermansson är tacksam för att församlingen har så tekniska pedagoger. Det är nämligen församlingspedagogen Mikael Johansson och musikpedagogen Nils-Peter Vaggelyr som sköter tekniken. Nils Peter är en duktig ljudtekniker och Mikael klipper ihop de olika filmerna till det färdiga resultatet. Att klippa ihop filmerna är ett ganska tidskrävande arbete, minst 10 timmar tror Mikael att det kommer att krävas att klippa ihop gudstjänsten i Malexander.

En del av utrustningen som används är killarnas egna grejer men församlingen har också köpt hem kamera och strålkastare. Heidi tror att den nya tekniken är något som kommer efterfrågas även i framtiden. Det har blivit viktigt att synas på de olika digitala plattformar som finns. Heidi säger att Svenska kyrkan på riksnivå började med detta tidigare men nu har ju alla andra blivit tvungna menar hon.

Att spela in en gudstjänst tar en hel arbetsdag i anspråk berättar Heidi.
– Men vi har väldigt roligt när vi spelar in, lägger hon till och skiner som en sol.

Gänget med präster, diakon, musikpedagoger, församlingspedagog, musiker och församlingsvärd får ju sjunga tillsammans och Heidi tycker det är roligt och tänker att det kanske kan öppna upp nya vägar för gänget.

För alla som arbetar inom kyrkan har det ju varit en stor omställning att leverera digitala gudstjänster, men även för trogna kyrkobesökare har ju omgörningen inneburit en stor omställning. Hur det kommer att bli med julottorna var inte beslutat vid Länstidningens besök, men Heidi tror att även den kommer att bli digital i Boxholms församling.

– Vi har numera alltid en plan A och en plan B, och att spela in digitalt är plan B. Jag tror det blir plan B även för julottan säger Heidi.

Det lär ju bli en väldigt annorlunda julotta säger hon vidare, men tillägger att hon tänker att det kan vara skönt att slippa ge sig upp i ottan och att det kan bli mysigt att fira julotta hemma med familjen.
– Det handlar ju bara om ett enstaka tillfälle får vi tro, säger Heidi med ett leende.

Denna tisdag i december bjuder Boxholms församling på lucia med stjärngossar och luciasånger, mycket trevligt och stämningsfullt.

Innan Länstidningen lämnar Malexander så ställer sig kyrkvärd Solveig Agnevik vid mikrofonen och på frågan vad som händer nu så berättar Heidi med ett skratt att nu hälsar Solveig välkommen till gudstjänsten.

När högmässorna spelas in digitalt så kan turordningen kännas lite konstig men huvudsaken är ju att slutresultatet blir bra och det behöver knappast någon be tvivla…

Text och bild: KLAS JOHANSSON

Share