Kommunen övar inför kriser

[caption id="attachment_5474" align="alignleft" width="583"] VDet är varje medborgares ansvar att se till att klara sig under de första tre dygnen i händelse av en inträffad katastrof, säger Emelie Lagervall.[/caption]

FINSPÅNG (LT)

Under andra världskriget förhölls sig Sverige neutralt till de krigförande staterna. Vid krigsutbrottet utfärdade regeringen en neutralitetsförklaring för att bevara freden. Trots det började Sverige att bygga upp sitt försvar och många män inkallades som vaktposter runt landets gränser. Under Kalla kriget gav Civilförsvarsstyrelsen ut foldern ”Om kriget kommer” som gav instruktioner om hur varje enskild civilperson skulle agera i ett krigsläge. Text och bild: CARINA LARSSON Fortsättning publicerad i papperstidningen 170127

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share